vrijdag 4 maart 2016

Betaalrekening

Betaalrekening


Onder een betaalrekening verstaan we een rekening bij een bank waarvan de voornaamste functie van deze bank is dat deze toegang geeft tot de mogelijkheden die het girale betalingsverkeer geeft.

Een bekend voorbeeld van een dergelijke rekening is de zogenaamde rekeningcourant.

Banken hanteren hiervoor uit marketingoogpunt allerlei verschillende benamingen zoals privérekening, girorekening of salarisrekening.

Vertalingen van betaalrekening

Engels:  transfer account 

Gebruikte begrippen in betaalrekening


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
girorekening
  ... een girorekening is een rekening bij een bankinstelling met behulp waarvan de rekeninghouder betalingen kan verrichten of ontvangen...Lees meer
transfer
  ... een transfergarantie is een garantie van een bevoegde instantie zoals een deviezeninstituut staatsbank of centrale bank waarin de transfer van...Lees meer

Begrippen waar betaalrekening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

financiële vaste activa
  ... onder de financiële vaste activa van een bedrijf vallen alle activa met een financieel karakter...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.