Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 6 maart 2016

Bankbiljetten

BankbiljettenOnder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door De Nederlandsche Bank NV uitgegeven mogen worden.

Bankbiljetten komen voor in verschillende coupures en ze behoren tot het zogenoemde chartale geld.

bankbiljetten
eerste serie Euro bankbiljettenVertalingen bankbiljetten

Engels:  banknotes

Gebruikte begrippen in bankbiljetten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank is een onderneming die een financieel bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer

betaalmiddelen
  ... onder betaalmiddelen verstaan we mogelijkheden om te betalen die echter niet als geld worden beschouwd....Lees meer

euro
  ... de euro is de munteenheid van de Europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer

serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type ...Lees meer

vervaldag
  ... in het algemeen wordt de vervaldatum ook wel de vervaldag of de verschijndag genoemd . De vervaldatum is de dag datum waarop...Lees meer

Begrippen waar bankbiljetten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bitcoin in gebruik
  ... als we het hebben over geld dan zien we zaken als bankbiljetten en munten voor ons die we...Lees meer

contant geld
  ... is contant geld alleen geschikt om een sigaar aan te steken? Nee, natuurlijk niet. Contant geld heeft zo zijn charmes. Natuurlijk is het kwetsbaar...Lees meer

geldsluier
  ... met het begrip geldsluier wordt bedoeld dat er bij het publiek soms een verkeerde indruk kan ontstaan als het om geld gaat, bijvoorbeeld het feit dat alles goedkoop leek toen de Euro net was ingevoerd...Lees meer

geldstelsel
  ... het geldstelsel van een land is het geheel van munten, bankbiljetten en muntbiljetten zoals dat volgens een wettelijk voorschrift in...Lees meer

Geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

liquiditeitenmassa
  ... de binnenlandse liquiditeitenmassa is de som van het chartale geld bankbiljetten en munten de girale tegoeden giro en banksaldi de...Lees meer

geldmarktlek
  ... onder het begrip geldmarktlekken verstaan we de zogenaamde "lekken" waarlangs nieuw geschapen geld weer uit het circuit van de geld scheppende...Lees meer

dekkingsvoorschriften bankbiljetten
  ... met de term dekkingsvoorschriften bankbiljetten verstaan we de voorschriften ingevolge de bankwet, waarbij de Nederlandsche bank NV een bepaald...Lees meer

dematerialisatie van het geld
  ... met dematerialisatie van het geld verstaan we de vervanging van geld in de vorm van goederen zoals...Lees meer

gulden
  ... de gulden was tot 1 januari 2002 de officiële munteenheid van Nederland op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen door de Euro...Lees meer

flap
  ... een "flap" is bargoens voor een bankbiljet. De term flap wordt in het algemeen gebruikt voor bankbiljetten met een wat hogere geldswaarde...Lees meer

maatschappelijke geldhoeveelheid
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de MGH bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer

MGH
  ... de maatschappelijke geldhoeveelheid ofwel de MGH bestaat uit het chartale en het girale geld in handen van het publiek...Lees meer

monopolie van uitgifte van bankbiljetten
  ... het monopolie van uitgifte van bankbiljetten is het recht dat bij de bankwet van 1948 met...Lees meer

circulatiebank
  ... met de circulatiebank van een land wordt de bank aangeduid die in een bepaald land het meestal exclusieve recht heeft om bankbiljetten in omloop te brengen...Lees meer

monetary system
  ... met de engelse term "monetary system" bedoelen we het geheel van munten bankbiljetten en muntbiljetten zoals dat in omloop...Lees meer

nominale waarde van het geld
  ... de nominale waarde van het geld zowel in munten als in bankbiljetten is het aantal eenheden...Lees meer

chartaal geld
  ... onder chartaal geld ook wel stoffelijk geld of baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en...Lees meer

bankbiljetten in omloop
  ... Bankbiljetten in omloop is een post op de balans van de Nederlandsche bank nv die het bedrag weergeeft...Lees meer

bankbiljettencirculatie
  ... Bankbiljetten in omloop is een post op de balans van de Nederlandsche bank nv die het bedrag weergeeft...Lees meer

bankgeld
  ... Onder bankgeld verstaan we in de boeken en registers van banken ingeschreven girale tegoeden en de door banken in omloop...Lees meer


gouden standaard
  ... de gouden standaard is gebaseerd op het feit, dat al sinds lange tijden het goud dat bij de centrale...Lees meer

goudkern standaard
  ... onder een goudkernstandaard verstaan we een geldstelsel waarbij de bankbiljetten wel gedekt zijn door goud maar het publiek niet de...Lees meer

chartaal betalingsverkeer
  ... met het chartaal betalingsverkeer bedoelen we de betalingen met munten, muntbiljetten en bankbiljetten. Dus eigenlijk gewoon contant afrekenen...Lees meer

geldschepping door monetisatie
  ... een van de vormen van geldschepping is de zogenaamde geldschepping door zogenaamde monetisatie.  Deze vorm geldschepping ontstaat bij de verwerving van...Lees meer

watermerk
  ... een watermerk is een afbeelding in een document dat is aangebracht door de doorzichtigheid van het papier te veranderen zodat je het kunt zien als je het document tegen het licht houdt....Lees meer

baargeld
  ... Onder baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en munten. Het is geld dat vrij overdraagbaar is...Lees meer

gouden munt standaard
  ... de gouden munt standaard is het meest volledige door goud gedekte geldstelsel. Alle uitgegeven bankbiljetten zijn volledig gedekt door goud en...Lees meer

coupure
  ... de coupure is de grootte, omvang of nominale waarde van bankbiljetten, aandelen, obligaties of andere waardepapieren...Lees meer

cashless society
  ... onder een cashless society verstaan we een samenleving waarin vrijwel geen of zelfs geen munten en bankbiljetten worden gebruikt maar alle betalingen elektronisch gaan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.