Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 19 februari 2016

deelnemer

Deelnemer


Een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit (zie ook deelneming).

In de pensioenwereld is een deelnemer iemand voor wie geld in een pensioenfonds wordt bijeengebracht ofwel iemand die deelneemt aan een pensioenregeling en op grond daarvan aanspraken krijgt op een ouderdomspensioen.
Gebruikte begrippen in deelnemer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
deelneming
  ... onder een deelneming of ook wel financieel belang verstaan we een belang dat door een rechtspersoon wordt gehouden in een...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer

Begrippen waar deelnemer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

actuariële rente
  ... De actuariële rente is een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen...Lees meer
resconteren
  ... onder resconteren verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds die een deelnemer aan de organisatie voor...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
aspirantdeelnemer
  ... Aspirant deelnemer is een term uit de pensioenwereld we hebben het dan over een werknemer die nog niet de vereiste...Lees meer
langleven risico
  ... het zogenaamde langlevenrisico is een term uit de verzekeringen en pensioenwereld het is het risicio dat een verzekeringsmaatschappij loopt dat...Lees meer
dagafschrift van effectenclearing
  ... onder het dagafschrift van de effectenclearing verstaan we een opgave die dagelijks door de effectenclearing bv wordt verstrekt...Lees meer
rescontreren in de effectenclearing
  ... onder het rescontreren in de effectenclearing verstaan we het compenseren van alle aan en verkopen per fonds...Lees meer
gewezen deelnemer
  ... de term gewezen deelnemer is afkomstig uit de wereld van de pensioenen...Lees meer
slaper
  ... de term gewezen deelnemer is afkomstig uit de wereld van de pensioenen een gewezen deelnemer is iemand voor wie...Lees meer
coming service pensioen
  ... het coming servicepensioen is het gedeelte van het pensioen dat betrekking heeft op de jaren dat een deelnemer in...Lees meer
positie clearing effecten
  ... de positie in de clearing van effecten geeft per dag aan wat een deelnemer per...Lees meer
pit
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
ring
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
frontend load
  ... met de term front end load bedoelen we een methode van provisieberekening waarbij de kosten van deelname aan...Lees meer
BKR
  ... afgekort aangeduid met bkr deofficiële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
bureau kredietregistratie
  ... afgekort aangeduid met bkr de offici ële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
sterfteresultaat
  ... onder het sterfteresultaat verstaan we een term uit de pensioenwereld waarmee het bedrag aangegeven wordt dat na het overlijden van...Lees meer
gemiddeld salaris pensioenregeling
  ... met een gemiddeld salaris pensioenregelingwordt in de pensioenwereld bedoeld dat het pensioen wat een deelnemer ooit gaat ontvangen...Lees meer
nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV
  ... het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv wordt in het algemeen afgekort aangeduid...Lees meer
pensioenkeuring
  ... onder een pensioenkeuring verstaan we een medische keuring die een potentiële deelnemer aan een pensioenfonds dient te ondergaan...Lees meer
pensioenrichtleeftijd
  ... onder de pensioenrichtleeftijd verstaat men de leeftijd waarop een deelnemer normaal gesproken met pensioen zou gaan en waarbij geen rekening...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.