Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 28 februari 2016

Leningsvoorwaarden

Leningsvoorwaarden


De Leningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een onderhandse lening resp. een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt tot stand komt.

De Leningsvoorwaarden worden vastgelegd in de leningsakte dan wel in het emissieprospectus.

Deze voorwaarden omvatten ondermeer de hoofdsom, de looptijd (inclusief aanvangsdatum en afloopdatum), het aflossingsschema, de aflossingsprijs of aflossingskoers en de rentevergoeding.
Gebruikte begrippen in leningsvoorwaarden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

afloopdatum
  ... De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt na deze afloopdatum bestaat het contract niet...Lees meer
aflossingskoers
  ... Onder de aflossingskoers verstaan we de koers waartegen de obligaties worden afgelost door de uitgevende instelling van de betrokken obligaties...Lees meer
aflossingsschema
  ... Het aflossingsschema is de omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden...Lees meer
emissieprospectus
  ... een emissieprospectus is een door de emittent uitgegeven boekwerk waarin onder andere de voorwaarden voor de emissie staan vermeld alsmede...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
kapitaalmarkt
  ... de term kapitaalmarkt kent een aantal betekenissen allereerst de markt waarop in effecten wordt gehandeld er wordt op deze markt een onderscheid...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
leningsakte
  ... een leningsakte is een akte waarin de overeenkomst is vastgelegd tussen geldgever en geldnemer inzake de te lenen geldsom en...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer
onderhandse lening
  ... een onderhandse lening is een lening met een vaste looptijd van doorgaans zeer grote omvang die niet via een...Lees meer
openbare kapitaalmarkt
  ... de openbare kapitaalmarkt wordt ook wel de publieke kapitaalmarkt genoemd de openbare kapitaalmarkt is het gedeelte van de kapitaalmarkt waar...Lees meer

Begrippen waar leningsvoorwaarden in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

loting
  ... onder loting in de beurswereld verstaan we het door middel van het lot bepalen welke nummers of series van de...Lees meer
obligatie met valuta clausule
  ... een obligatie met valutaclausule is een obligatie waarvan de hoofdsom en de rente naar keuze betaalbaar zijn in...Lees meer
trustverband
  ... beding in de leningsvoorwaarden van een obligatielening dat de houders van obligaties zich tegenover de maatschappij die de betrokken...Lees meer
EURCO
  ... de eurco was in de tijd van de eeg de internationale rekeneenheid voor obligatieleningen de eurco was daarbij gebaseerd op een...Lees meer
eurco
  ... de eurco was in de tijd van de eeg de internationale rekeneenheid voor obligatieleningen de eurco was daarbij gebaseerd op...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.