zondag 28 februari 2016

Gewone betalingsopdracht

Gewone betalingsopdracht


We spreken van een gewone betalingsopdracht bij een opdracht aan de bank om een betaling van onze bankrekening te verrichten die in de normale routine van een bank wordt verwerkt..

Waar tegenwoordig overboeken via internet en de app op de smartphone de norm is waren er voorheen vele formulieren, mogelijkheden via telefoon, telex of fax waarmee een boeking gedaan kon worden, zodat een betalingsopdracht ontstond.

Dit kon gedaan worden door degene die een rekening bij de bank onderhoudt of door een ander die voor de rekeninghouder tekeningsbevoegdheid bezit.

Deze wordt ook wel de procuratiehouder genoemd.

Vertalingen van gewone betalingsopdracht

Engels:   conventional payment order

Gebruikte begrippen in gewone betalingsopdracht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer
overboeken
  ... in de effectenwereld verstaan we onder overboeken het overschrijven van effecten van de ene rekening naar de andere...Lees meer
procuratiehouder
  ... de procuratiehouder is in dienst van een vennootschap en hij heeft middels een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid voor onbepaalde tijd gekregen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.