Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 1 februari 2016

EBITDA

EBITDA


EBITDA is een afkorting van earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation ofwel winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen.

'EBITDA'-winst is tegenwoordig een populaire term .

Vooral bedrijven die sterk onder de economische tegenwind zuchten, spreken in hun presentaties lovend over hun gestegen EBITDA-resultaat, om pas op het eind nog iets over het rampzalige nettoverlies te mompelen.

EBITDA is in feite het ouderwetse (bruto) bedrijfsresultaat.  Ebitda is een uit de VS overgewaaid modewoord.

Operationele winst is een andere bekende term die de lading prima dekt.

Kern van het begrip EBITDA is dat het, anders dan nettowinst, een goede graadmeter zou zijn voor de operationele gang van zaken.

Wat heb je omgezet en wat zijn de direct daaraan verbonden kosten? Voorbeelden zijn lonen, huur van kantoor of winkelpand en inkoop van grondstoffen.

De rente daarentegen heeft betrekking op hoe je je zaken financiert, en is niet direct gekoppeld aan de vraag of je veel of weinig verkoopt.

Dit geldt ook voor de posten afschrijvingen en herwaarderingen.

Een post als afschrijvingen is vooral een boekhoudkundig foefje om de kosten van investeringen over meerdere jaren uit te smeren.

Als je bijvoorbeeld een kantoorpand koopt, hoop je daar een flink aantal jaren plezier van te hebben.

Het is dus geen eenmalig verlies en het zou daarom onzinnig zijn om die kosten alleen in het jaar van aanschaf volledig ten laste van de winst te boeken.

Allemaal waar, maar dat neemt niet weg dat al die kosten wel ooit moeten worden betaald.

KPN kan telefoontikken verkopen wat het wil, maar als die opbrengsten amper opwegen tegen de astronomische bedragen die KPN elk jaar aan rente moet betalen, gaat de stekker er wel een keer uit.

Voor afschrijvingen en herwaarderingen geldt hetzelfde.

Neem bijvoorbeeld het kantoor dat je vijf jaar geleden hebt gekocht.

Is dat pand nog wel evenveel waard als toen en is er achteraf gezien niet te veel voor betaald? Die vraag blijft altijd actueel.

Meer nog dan afschrijvingen stonden in 2001 afwaarderingen van goodwill centraal.

Ex-beurslievelingen als KPN en Numico hebben al aangekondigd vele miljarden extra op de waarde van hun buitenlandse dochters af te boeken.

Allemaal kosten die in de EBITDA niét, maar in de nettowinst cijfers wél naar boven komen.
Gebruikte begrippen in EBITDA


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfsresultaat
  ... onder het bedrijfsresultaat van een onderneming verstaan we de winstgroei die bereikt wordt door verhoging van de netto inkomsten uit...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
goodwill
  ... met het begrip goodwill bedoelt men het verschil tussen de boekwaarde van het aangekochte en het werkelijk betaalde bedrag bij...Lees meer
hoop
  ... het woordje hoop is in de...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
nettowinst
  ... de netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs fabricage kosten als...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.