Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 22 februari 2016

Cash flow

Cash flow


1. Bij de Cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie. Het is het bedrag dat in principe beschikbaar is om investeringen en/of aflossingen te verrichten en dat gevormd wordt door winst na belastingen plus afschrijvingen.

2. Een andere betekenis van cashflow is de verwachte kasliquiditeitspositie. Bij cash treasurymanagement worden planningen en rapportages van inkomende en uitgaande bedragen geconfronteerd ,wat resulteert in direct (tijdelijk) beschikbare liquiditeiten gesplitst naar valuta's en tijdsperioden. Deze opstelling wordt de cash flow (kasstroom) prognose genoemd.

3. Een andere formulering: Cash flow is de som van jaarwinst en afschrijving. We gaan er daarbij van uit dat er sprake is van een vorm van reservering om versleten machines, gebouwen, enzovoort te zijner tijd te kunnen vervangen. De jaarwinst blijft na aftrek van belasting en dividenduitkering aan aandeelhouders voor een flink gedeelte beschikbaar voor eventuele uitbreidingsinvesteringen om groei te kunnen realiseren. De afschrijving is bestemd voor de financiering van de vervangingsinvesteringen. Met andere woorden: Cashflow geeft een aanwijzing voor de mogelijkheid van een onderneming om investeringen met eigen middelen te financieren zodat een vorm van zelffinanciering mogelijk is.Gebruikte begrippen in cashflow


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
financieren
  ... financieren is de manier waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten...Lees meer
financiering
  ... houdt de manier in waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten bijvoorbeeld hoe een gezin aan...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kasstroom
  ... onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een...Lees meer
liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
vervangingsinvesteringen
  ... onder vervangingsinvesteringen verstaan we de noodzakelijke investeringen van een bedrijf die voortkomen uit de vervanging van versleten vaste kapitaalgoederen noodzakelijk...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar cashflow in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggingsratios
  ... Onder zogenaamde beleggingsratios verstaan we allerlei kengetallen van bedrijven waarop beleggers hun keuze voor een bepaald aandeel baseren denk bij...Lees meer
koers cashflowv erhouding
  ... de koers cashflow verhouding heeft de volgende formule het getal zegt op zich niets maar het moet in vergelijking met soortgelijke...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
koersratios
  ... koersratio's hebben op zich als absoluut getal meestal niet zo'n betekenis ze worden echter gebruikt in combinatie met koersratio's van...Lees meer
positive cashflow collar
  ... de positive cashflow collar is een vorm van de normale...Lees meer
zero cost collar
  ... de positive cashflow collar is een vorm van de normale...Lees meer
cashflow per aandeel
  ... de cash flow per aandeel is een bedrag aan nettowinst na belastingen plus afschrijvingen maw de cash...Lees meer
leencapaciteit
  ... onder de leencapaciteit van een bedrijf verstaan we een graadmeter die aangeeft in welke mate een bedrijf in staat...Lees meer
cashmanagement
  ... met de cash management functioe binnen een organisatie bedoelen we het beheersen van de geldstromen binnen een bedrijf met...Lees meer
cashflow dekking
  ... onder cashflowdekking verstaan we een verhoudingsgetal dat in jaren of delen daarvan wordt uitgedrukt en aangeeft hoe lang het zou...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.