Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 18 februari 2016

resultaten

Resultaten


Met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal-, halfjaar- of jaarcijfers.

Wordt gebruikt in de zin van "...de resultaten bekendmaken..."


Begrippen waar resultaten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

advance decline volgens fosback
  ... Er zijn vele manieren en technieken om het aantal gestegen fondsen en het aantal gedaalde fondsen in...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
kelly formule
  ... met de kelly formule kunnen we bepalen hoeveel we optimaal in kunnen zetten bij een gokspel...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
tradingregels
  ... een overzicht van de belangrijkste tradingregels die het met name psychologisch mogelijk moeten maken om goed te kunnen handelen...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
paper trading
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
trading. paper
  ... paper trading is het proefdraaien met een tradingsysteem op papier in plaats van met echt geld en echte transacties...Lees meer
pennystocks
  ... wat zijn pennystocks onder pennystocks verstaan we goedkope aandelen die langdurig flink uit de gratie zijn en daardoor een zeer lage...Lees meer
return on investment
  ... de return reversal beleggingsstrategie bestaat uit een 5 tal stappen allereerst berekenen we de 5 meest achtergebleven fondsen van de...Lees meer
schaal van mock
  ... bedrijven gebruiken vaak een wat bedekte wijze om hun resultaten te presenteren dit wordt vaak samengevat in de zogenaamde...Lees meer
backtesting
  ... Bij backtesting wordt een tradingsysteem getest door het herhaald met verschillende waarden van variabelen te testen meestal rolt...Lees meer
tradereffect
  ... het zogenaamde tradereffect is een fenomeen dat optreedt bij opulaire tradingtechnieken omdat veel traders een werkende techniek zullen adopteren en...Lees meer
tradingdip
  ... iedere trader herkent het de tradingdip die zich af en toe voordoet perioden dat de verliezen zich aaneen rijgen en...Lees meer
tradingdriehoek
  ... de term tradingdriehoek komt van de drie belangrijkste onderdelen van een goede tradingaanpak namelijk 1 het tradingsysteem 10%2 beleggerspsychologie 50% 3 moneymanagement...Lees meer
would be trader
  ... wie wel eens lid geweest is van een beleggingsclub of beleggingsstudieclub die kent hem vast...Lees meer
ABI
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
absolute breadth index
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
activityindex
  ... de absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
curve fitting
  ... met curve fitting of ook wel overfitting bedoelen we het net zolang zoeken en optimaliseren van de variabelen van...Lees meer
dogs of de dow
  ... de dogs of de dow is een strategie om te beleggen die gebaseerd is op dividendrendement...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
systeemprofiel
  ... het systeemprofiel is een simpele manier om direct snel een indruk te krijgen van de prestaties van een tradingsysteem...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
componenten trading systeem
  ... onder een al dan niet computergestuurd tradingsysteem verstaan we een geheel van vaste regels en procedures op basis waarvan...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
hedgefondsen
  ... hoewel het begrip hedging vooral betrekking heeft op het wegnemen van risico's geldt dat zeker niet voor hedgefondsen...Lees meer
beleggingsverzekering
  ... Onder een beleggingsverzekering verstaan we een kapitaalverzekering waarbij een deel van de verzekeringspremies die u betaalt belegd worden in een...Lees meer
voorwaardentradingsysteem
  ... veel beleggers denken met een computergestuurd tradingsysteem de pot met goud over de drempel van de deur naar binnen...Lees meer
focusbeleggen
  ... focus beleggen is het tegengestelde van gespreid beleggen uitgangspunt hierbij is dat je beter een paar bedrijven goed kunt volgen...Lees meer
realistische doelstellingen bij trading
  ... de meeste traders werken sterk naar een bepaalde doelstelling toe die doelstelling ligt vaak in de richting...Lees meer
visualisatie bij trading
  ... een concept dat je bij succesvolle traders nog al eens tegenkomt is dat van de visualisatie dat heeft...Lees meer
markupfase
  ... de term markup fase is afkomstig uit de dow theorie en slaat op de periode net na de accumulation...Lees meer
marktonderzoek
  ... onder marktonderzoek verstaan we een onderzoek van een bedrijf meestal uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bureau maar een eenvoudiger onderzoek...Lees meer
unclepoint
  ... het zogenaamde uncle point komt uit de wereld van de trading en is het moment dat een trader alle...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
beleggen kunst of wetenschap
  ... Een wetenschap kun je definiëren als een geheel van kennis dat gebruikt wordt om voorspelbare resultaten te...Lees meer
vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer
anti martingale systemen
  ... De anti martingale aanpak is precies het tegenovergestelde van de martingale aanpak bij de martingale aanpak wordt bij een...Lees meer
ideale trader
  ... er zijn vele boeken vol geschreven over de ideale trader want bijna iedereen die zich wel eens in...Lees meer
uitgangs punten bij trading
  ... elke trader dient in zijn tradingplan een aantal...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
two times and jump indicator
  ... de two times and a jump indicator is een zogenaamde monetary indicator ontwikkeld door norman...Lees meer
profitfactor
  ... de profitfactor is een bekende grootheid bij het testen van tradingsystemen het is simpel de totale winst gedeeld door...Lees meer
percentage winnende trades
  ... veel traders en vooral degene die zich bezig houden met het bouwen van mechanische tradingsystemen streven naar 80%...Lees meer
wetvanpareto
  ... de zogenaamde wet van pareto is een informele "wet" die beweert dat 80 procent van de resultaten wordt...Lees meer
terminalwealthrelative
  ... de term terminal wealth relative ofwel twr komt uit de moneymanagement technieken en is de verhouding van het...Lees meer
bearish warrant hedge
  ... een bearish warrant hedge is een hedge bestaand uit een long warrant met short stock die de beste...Lees meer
creatief boekhouden
  ... onder het begrip creatief boekhouden verstaan we het voor het oog verbeteren van resultaten van bedrijven door het uitvoeren...Lees meer
directiebonus
  ... een directiebonus of gewoon bonus is een extra betaling buiten het normale salaris bijvoorbeeld bij behaalde resultaten vertrek of domweg...Lees meer
runstest
  ... het begrip runs test komt uit de moneymanagement technieken en is bedoeld voor het testen van een tradingstrategie...Lees meer
economische politiek
  ... onder economische politiek verstaan we de manier waarop de rijksoverheid de doelstellingen van de economie vorm poogt te geven de...Lees meer
heuristische methode
  ... onder een heuristische methode verstaan we het uitzoeken van de beste resultaten door deze stuk voor stuk uit te...Lees meer
chi square
  ... de chi square is een test uit de statistiek waarmee bekeken wordt in hoeverre een resultaat afwijkt van een...Lees meer
economie als wetenschap
  ... economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn...Lees meer
institutionele belegger
  ... een institutionele belegger is een belegger die beroepsmatig langlopende beleggingen zoekt voor de aan hen toevertrouwde middelen waarbij de...Lees meer
parameter
  ... een parameter is een variabele en zelf instelbare grootheid bij een tradingsysteem denk als een voorbeeld van een parameter aan...Lees meer
Baltic Dry index
  ... De baltic dry index wordt vaak gebruikt als een benadering voor de gezondheid van de wereldeconomie...Lees meer
almstudie
  ... Onder een alm studie verstaan we het bestuderen van de verplichtingen qua in de toekomst uit te keren pensioenen...Lees meer
sophisticated investor
  ... in de angelsaksische landen spreekt met van een sophisticated investor bij een belegger die over voldoende kennis van zaken...Lees meer
earn out constructie
  ... een earn out constructie is een financieringsarrangement dat voorkomt bij bedrijfsovernames een deel van het overnamebedrag is dan afhankelijk...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
essentiele regels
  ... wil je als trader ooit een kans hebben om succesvol te worden dan zijn er een aantal...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
zelfoverschatting
  ... particuliere beleggers hebben de neiging om aan een vorm van zelfoverschatting te leiden iets wat velen in hun nabije omgeving...Lees meer
strategische exposure
  ... de zogenaamde strategische exposure is het geheel aan valutarisico's die op lange termijn de resultaten van de houder van...Lees meer
taxatie
  ... het begrip taxatie kent meerdere betekenissen bijvoorbeeld het vaststellen van de waarde van een onroerend goed bijvoorbeeld van een woning in...Lees meer
algemene overeenkomst inzake tarieven en handel
  ... De algemene overeenkomst inzake tarieven en handel wordt meestal aangeduid met de afkorting gatt...Lees meer
consumentenbond
  ... de consumentenbond is een in den haag gevestigde consumentenorganisatie die de belangen van de bij haar aangesloten leden en in...Lees meer
proforma
  ... onder het latijnse woord pro forma ofwel vertaald "voor de vorm" verstaan we bij het maken van cijfers bij...Lees meer
fixed fraction trading
  ... bij fixed fraction trading wordt steeds een vast percentage van het vermogen gebruikt om mee te handelen...Lees meer
grijs circuit
  ... in de wereld van de opties spreken we van de grieken als algemene term voor de getallen uit de optie...Lees meer
beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer
G30
  ... de zogenaamde g30 slaat niet op landen of steden maar op personen en wel op de leden van een in...Lees meer
CPB
  ... cpb is de afkorting van het centraal planbureau het centraal planbureau is een instantie die economische ontwikkelingen bijhoudt en prognoses over...Lees meer
directionaltrading
  ... we spreken van directional trading bij een vorm van trading waarbij de resultaten afhankelijk zijn van een juiste "voorspelling"...Lees meer
spreadtrading
  ... we spreken van spread trading bij een vorm van trading waarbij de de maximale resultaten afhankelijk zijn van een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.