zondag 28 februari 2016

GIM-rating

GIM-rating


De zogenaamde GIM-rating is een door GIM (General Investment Management in Eindhoven) aan beursondernemingen toegekend symbool (AA++, A+, A, enzovoorts, t.m. C) waar de financiele soliditeit is af te wegen.

AA++ is een zeer solide fonds, C is de laagste categorie. GIM benadrukt wel dat de rating geen beleggingsadvies is.

De GIM-rating is gebaseerd op een aantal financiële kengetallen zoals de rentabiliteit en de solvabiliteit.

Overigens worden beleggers ook bij dit soort ratings nog wel eens hardhandig wakker geschud, bijvoorbeeld in 2008 door de kredietcrisis.
Gebruikte begrippen in gimrating


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggingsadvies
  ... Nadat is vastgesteld wat de behoeften van een belegger zijn en welk doel hij heeft kan een professionele instelling zoals beleggingsadvies...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
rentabiliteit
  ... de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat...Lees meer
solide
  ... we spreken van een solide beursfonds als dit sinds lang goede prestaties levert zowel bedrijfsmatig als op de beurs maar...Lees meer
wegen
  ... bij fondsen spreken we van het wegen bij het toekennen van het relative belang in een gewogen index...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.