dinsdag 19 januari 2016

Ingebrekestelling

Ingebrekestelling


Een ingebrekestelling is een schriftelijk bericht van de schuldeiser aan de schuldenaar dat hij terstond of op een later aangegeven tijdstip nakoming eist.

Op het moment waarop de gestelde termijn verstrijkt, geraakt de debiteur in verzuim. Een ingebrekestelling is in beginsel slechts vereist bij niet tijdige nakoming en niet in geval van een ondeugdelijke prestatie.

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.