zaterdag 9 januari 2016

omslagstelsel

Omslagstelsel


Het omslagstelel houdt in dat het bedrag aan uitkeringen in een bepaald jaar, gefinancierd wordt door premiebetalingen door de actieven in datzelfde jaar.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de jongere generatie betaalt voor het AOW-pensioen van de oudere generatie.

De bedrijfspensioenen worden in het algemeen gefinancierd door het kapitaaldekkingsstelsel.
Gebruikte begrippen in omslagstelsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


  ... ...Lees meer

Begrippen waar omslagstelsel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kapitaaldekkingsstelsel
  ... onder een kapitaaldekkingsstelsel verstaan we een pensioenstelsel waarbij de werknemer in principe door premiebetaling voor zijn eigen pensioen heeft betaald...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.