zondag 24 januari 2016

neoklassieke economie

neoklassieke economieDe neoklassieke economie is een economische stroming die zich baseert op het gedachtengoed van de klassieke economie.

De neoklassieken hebben er een groot vertrouwen in dat het marktmechanisme het evenwichts altijd weer zal herstellen.

In tegenstelling tot de Keynesianen zijn neoklassieken van mening dat markten automatisch worden geruimd en dus weer naar een staat van evenwicht terugkeren.

Overheidsingrijpen verstoort in deze opvatting de automatische prijsaanpassing die de markt af zou dwingen en leidt ertoe dat markten in hun goede werking worden belemmerd.
Gebruikte begrippen in neo klassieke economie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
keynesianen
  ... keynesianen zijn economen die zoals de naam als aangeeft aanhanger van de keynesiaane theorie zijn...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.