Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 24 januari 2016

Leveringsconditie

LeveringsconditieEen leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen. Deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en waar het risico van de goederen zal overgaan van de koper op de verkoper.

Ook is er een specificatie welke kosten zoals die voor vracht en assurantie in de prijs van de goederen zijn inbegrepen.

Er is een set standaard leveringscondities, de zogenaamde Incoterms van de International Chamber of Commerce, de internationale kamer van koophandel.
Gebruikte begrippen in leveringsconditie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
incoterms
  ... de zogenaamde incoterms zijn de internationale regels voor de interpretatie van leveringscondities opgesteld door de international chamber of commerce icc...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer

Begrippen waar leveringsconditie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

af kade
  ... Onder af kade verstaan we in de handelsterminologie een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de goederen af zal...Lees meer
af schip
  ... Met de handelsterm af schip bedoelen we een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de gekochte goederen zal leveren...Lees meer
cost insurance and freight
  ... afgekort aangeduid als cif cost insurance and freight haven is een leveringsconditie waaronder de verkoper de assurantie...Lees meer
franco grens
  ... onder franco grens verstaan we een leveringsconditie die inhoudt dat de goederen voor rekening en risico van de verkoper...Lees meer
franco huis
  ... met de handelsterm franco huis wordt een leveringsconditie bedoeld die inhoudt dat de goederen voor rekening en risico van...Lees meer
freight carriage and insurance paid
  ... onder het handelbegrip freight carriage and insurance paid to [plaats]" waarbij [plaats] voor de plaats van...Lees meer
vrij vervoerder
  ... vrij vervoerder is een leveringsconditie waaronder de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan als hij de goederen aan de...Lees meer
af magazijn
  ... Onder af magazijn verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkoper verplicht is om de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
af fabriek
  ... Met af fabriek bedoelen we een leveringsconditie waarmee de verkoper de verplichting krijgt de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
betaling onder rembours
  ... onder de handelsterm betaling onder rembours verstaan we de leveringsconditie die bepaalt dat de goederen worden geleverd tegen...Lees meer
vri jaan boord luchthaven
  ... onder vrij aan boord luchthaven verstaan we een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen uitgeklaard aan de...Lees meer
cost and freighthaven van bestemming
  ... cost and freighthaven van bestemming is een leveringsconditie waaronder de verkoper de vracht en andere kosten...Lees meer
costinsurance and freight
  ... onder het handelsbegrip cost insurance and freight verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkopende partij de assurantie...Lees meer
vrij op spoorwagon
  ... vrij op spoorwagon is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de plaats van verzending in een...Lees meer
vrij op vrachtauto
  ... vrij op vrachtauto in het engels free on truck ofwel fot is een leveringsconditie waaronder de verkoper de...Lees meer
vrij langsboord
  ... vrij langs boord is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de haven van verscheping op de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.