zondag 17 januari 2016

invoerrechten

invoerrechten


Invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten.
Gebruikte begrippen in invoerrechten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer

Begrippen waar invoerrechten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

AFTA
  ... De asean free trade area is een vrijhandelsgebied in azië in 1992 spraken de tien landen van...Lees meer
asean freetrade area
  ... De asean free trade area is een vrijhandelsgebied in azi ë in 1992 spraken de tien landen van...Lees meer
transitoverkeer
  ... onder transitoverkeer verstaat men goederenverkeer waarbij sprake is van doorvoer en geen invoerrechten worden betaald...Lees meer
european economic area
  ... de european economic area is een in 1992 opgerichte organisatie...Lees meer
european free trade area
  ... de european free trade area ofwel de efta is een vrijhandelszone binnen de landen van de europese...Lees meer
douanegarantie
  ... onder een douanegarantie verstaan we een speciale garantie naar de overheid toe in het bijzonder naar de ontvanger der invoerrechten...Lees meer
af kade
  ... Onder af kade verstaan we in de handelsterminologie een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de goederen af zal...Lees meer
franchise
  ... het begip franchise kent meerdere betekenissen namelijk 1 een vrijgesteld bedrag bij de belastingen bij invoerrechten bij sociale verzekeringen een...Lees meer
ad valorem rechten
  ... Onder de zogenaamde ad valorem rechten verstaan we een vorm van invoerrechten waarbij de hoogte van het af...Lees meer
duty paid warehouse
  ... een duty paid warehouse is een opslagplaats voor goederen waarover de invoerrechten reeds zijn betaald zie ook entrepot...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer
algemene overeenkomst inzake tarieven en handel
  ... De algemene overeenkomst inzake tarieven en handel wordt meestal aangeduid met de afkorting gatt...Lees meer
gemeenschappelijk buitentarief
  ... onder het gemeenschappelijk buitentarief verstaan we het tarief aan invoerrechten dat de leden van een economisch samenwerkingsverband als bijvoorbeeld...Lees meer
general agreement on tariffs and trade
  ... onder de general agreement on tariffs and trade gatt of ook wel algemene overeenkomst inzake...Lees meer
vrijhandelszone
  ... een vrijhandelszone of vrijhandelsgebied is een gebied waarin de landen geen invoerrechten op elkaars producten heffen maar er is geen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.