Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 16 januari 2016

Interest

Interest


Interest is de vergoeding, die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal. Ofwel het bedrag dat je ontvangt als je je rente op de bank op een spaarrekening zet of er deposito's of obligaties voor koopt.

Interest wordt ook gewoon rente genoemd. Beide termen worden ook vrolijk door elkaar heen gebruikt. 

De hoogte van de interest of rente die je ontvangt is afhankelijk  van de marktrente en de tijd dat je het geld dat je ter beschikking stelt, vast zet. Hoe langer de looptijd van het ter beschikking stellen, hoe hoger jouw bedrag aan rente ofwel interest op zal lopen.hoeveel interest krijg ik eigenlijk op dit moment?
Hoeveel interest krijg ik eigenlijk op dit moment?
Gebruikte begrippen in interest


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer

Begrippen waar interest in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
accreting swap
  ... Een accreting swap is een vorm van een interest rate swap of een currency swapbij deze accreting swap wordt...Lees meer
asset swapl
  ... Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde...Lees meer
assetswap
  ... Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
hinesratio
  ... de hines ratio is de berekening van een uitgebreide vorm van de put call ratio waarbij de volumes meegenomen...Lees meer
all or nothing optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
betoption
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binaire optie
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
binary option
  ... de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van...Lees meer
patroonherkenning
  ... we spreken van een path depended option bij een optie waarbij de uitoefenprijs en of uitoefendatum niet tevoren...Lees meer
renteruil
  ... onder een renteruil of interest rate swap verstaan we een instrument om renterisico over te hevelen naar een ander...Lees meer
controlling interest
  ... onder een controlling interest verstaan we een opgebouwd belang dat doorgaans groter is dan rond de 20% van het...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
geldmarkt rente
  ... onder de geldmarktrente of in het engels money market interest rate verstaan we de rente op leningen met een relatief...Lees meer
moratoire rente
  ... de moratoire rente is de rente die verschuldigd is wegens het niet of met vertraging betalen van een geldschuld...Lees meer
inverse rentestructuur
  ... onder inverse rentestructuur of omgekeerde rentestructuur verstaan we de situatie waarin de korte rente hoger is dan de lange...Lees meer
interest coverage ratio
  ... worden de meeste kengetallen ontleend aan de balans de interest coverage ratio wordt ontleend aan de resultatenrekening...Lees meer
reële interesttheorie
  ... de reële interesttheorie is de theorie die de hoogte van de interest verklaart uit het marktevenwicht tussen het aanbod...Lees meer
rente dekking
  ... 1 onder rentedekking verstaan we de uitschakeling van het valutarisico dat gelopen wordt over de in de toekomst te ontvangen...Lees meer
boete voor vervroegde opname
  ... onder de boete voor vervroegde opname verstaan we de kosten die door een bank in rekening worden...Lees meer
boeterente
  ... boeterente vinden we in de wereld van de leningen en de hypotheken als u vrijwillig aflost op uw hypotheek dan...Lees meer
british bankers association interest settlement rate
  ... onder het begrip british bankers association interest settlement rate verstaan we het rentepercentage rate dat...Lees meer
bron belasting op interest
  ... met het begripbronbelasting op interest wordt de belasting bedoeld die in het land van de debiteur geheven wordt...Lees meer
EBIT
  ... ebit staat voor "earnings before interest and taxes" wat overeen komt met het kerncijfer bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill...Lees meer
EBITA
  ... ebita staat voor "earnings before interest taxes and amortisation" ofwel resultaat voor rente belasting en afschrijving goodwill...Lees meer
EBITDA
  ... ebitda is een afkorting van earnings before interest taxes depreciation and amortisation ofwel winst vã³ã³r rente belastingen afschrijvingen en herwaarderingen...Lees meer
jaarfactor
  ... de zogenaamde jaarfactor komt uit de renteberekening en is een breuk die aangeeft over welk gedeelte van een jaar rente...Lees meer
solvabiliteitsratios
  ... met de solvabiliteitsratios wordt de solvabiliteit van een onderneming in kaart gebracht onder de solvabiliteit van een onderneming verstaan we...Lees meer
rente op rente
  ... samengestelde interest of samengestelde rente zijn andere benamingen van rente op rente dat wil zeggen dat periodiek de...Lees meer
exponentiële groei
  ... we spreken van exponentiële groei als bij de verandering van tijd de relatieve groei groter is dan bij een...Lees meer
times interest earned
  ... onder times interest earned verstaan we de ebit + afschrijvingen renteverplichtingen...Lees meer
zero interestrate policy
  ... de zero interest rate policy af te korten tot zirp was is een geldpolitiek van de japanse...Lees meer
earnings before interest and taxes
  ... earnings before interest and taxes meestal afgekort tot ebit komt overeen met het kerncijfer bedrijfsresultaat na...Lees meer
earnings before interest taxes and amortisation
  ... earnings before interest taxes and amortisation ofwel ebita is een kerngetal dat staat voor het...Lees meer
gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer
interestonlyprincipalonly
  ... onder interest only principal only ofwel afgekort iopo verstaan we een obligatie die is gesplitst in een...Lees meer
interest rate option
  ... een interest rate option is een weinig voorkomende optie die een vorm van rente bijvoorbeeld van een obligatie...Lees meer
accrued interest
  ... accrued interest of ook wel samengestelde interest is een andere benaming voor het wat bekendere rente op rente...Lees meer
current yield
  ... de current yield is de jaarlijkse interest op een obligatie couponrente gedeeld door de marktwaarde van de obligatie dit is...Lees meer
debtratio
  ... de debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze...Lees meer
zerointerestratepolicy
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer
zirp
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.