dinsdag 26 januari 2016

Handelingsonbekwaamheid

Handelingsonbekwaamheid


We spreken van handelingsonbekwaamheid als iemand volgens de wet geen niet-rechtshandelingen kan aangaan waardoor er een verplichting ontstaat.

Voorbeelden van personen die handelings onbekwaam zijn, zijn minderjarigen, onder curatele gestelde personen en mensen die in een krankzinnigengesticht worden verpleegd.
Gebruikte begrippen in handelingsonbekwaamheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

curatele
  ... met het begrip curatele bedoelt men de door een rechterlijke beschikking ontstane situatie waarbij ook een meerderjarige niet langer meer...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer

Begrippen waar handelingsonbekwaamheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

handlichting
  ... handlichting is een beschikking door de kantonrechter ten gevolge waarvan de handelingsonbekwaamheid van een minderjarige voor bepaalde nauwkeurig omschreven rechtshandelingen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.