Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 24 december 2015

Economie als wetenschap

Economie als wetenschap


Economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn. Men trekt deze conclusie omdat bij een buitenstaander nogal eens de indruk gewekt wordt dat economen het echt letterlijk nergens over eens zijn. Er zijn in de economische wereld twee hoofdrichtingen die men ook wel economische scholen noemt,  die elkaar voortdurend de oren wassen op twitter, in televisieoptredens en via krantencolumns.

Grofweg komt het er op neer dat we te maken hebben met een richting die stimulerend wil werken, de de zogenoemde (post)-keynesianen, die van mening zijn dat de overheid de economie indien nodig moet stimuleren. Bijvoorbeeld door grote infrastructurele projecten te financieren die voor werkgelegenheid zouden zorgen. Veel Nederlandse economen lijken deze theorie aan te hangen.

Hun tegenstanders zijn de aanhangers van de vrije markt. Dit zijn de volgelingen van de de Oostenrijkse en de Chicago school. Zij zoeken de oplossing van problemen vooral in het aflossen van schulden om bubbels te voorkomen. Particulieren moeten daarbij bijvoorbeeld hun hypotheek aflossen en de overheid moet eens een keer van die gigantische staatsschuld verlost zien te raken.

Deze openbare "vechtpartijen" in de media die voor de leek weinig inzichtelijk zijn, leiden tot steeds minder vertrouwen bij het publiek. Met name omdat ook de politiek deze theorie lijkt te omarmen en de resultaten in het algemeen nogal tegenvallen, zeker in de eigen portemonnee van de burger. Politiek en politici staan toch ook al niet als erg betrouwbaar bekend dus dat draagt er ook al niet aan bij.

Op een jaarvergadering van Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde (KVS) is er mede daarom een oproep gedaan om te komen tot een gedragscode waarin gepromoveerde economen vastleggen over welke fundamentele wetenschappelijke waarden ze het wel eens zijn.

Wie de gedragscode niet ondertekent, wordt dan gezien als een soort van economische kwakzalver. Met deze gedragscode kunnen de echte wetenschappers en economische roeptoeters uit elkaar worden gehouden en dat zou het publiek weer vertrouwen in de econoom moeten geven.

Helaas zijn de economen nog hopeloos verdeeld over de inhoud van deze gedragscode. Maar iets anders viel ook eigenlijk niet echt te verwachten bij deze beroepsgroep.
Gebruikte begrippen in economie als wetenschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
chicago school
  ... de aanhangers van de chicago school stellen dat het evenwicht op de economische markten uit zichzelf weer zal herstellen...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
financieren
  ... financieren is de manier waarop een huishouding aan geld komt om de uitgaven te vergroten...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
jaarvergadering
  ... onder de jaarvergadering verstaan we de algemene vergadering van aandeelhouders waar ondermeer de jaarrekening wordt goedgekeurd en het dividend wordt...Lees meer
keynesianen
  ... keynesianen zijn economen die zoals de naam als aangeeft aanhanger van de keynesiaane theorie zijn...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiĆ«ren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
staathuishoudkunde
  ... staathuishoudkunde is de vroegere benaming voor economie...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer
wind
  ... het begrip wind komen we op de effectenbeurs tegen in het begrip "in de wind gaan" wat een andere benaming...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.