Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 28 december 2015

Productiefactoren

Productiefactoren


Onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten.

Naast kapitaal, arbeid , grondstoffen, arbeidsvermogen en natuur wordt soms ook wel ondernemerscapaciteit (ofwel het durven nemen van risico's) onderscheiden als een aparte productiefactor.
Gebruikte begrippen in productiefactoren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
natuur
  ... met het brede begrip natuur beschrijven we in de economische wetenschappen alles dat vanzelf aanwezig is in een economiewe spreken...Lees meer
ondernemerscapaciteit
  ... in de economie wordt ondernemerscapaciteit ook wel onder de productiefactoren gerekend onder ondernemerscapaciteit verstaan we dan het talent om productieprocessen...Lees meer

Begrippen waar productiefactoren in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

afnemende meerproductie
  ... Onder de afnemende meerproductie verstaan we het verschijnsel dat als één productiefactor sneller groeit dan andere dat dan niet...Lees meer
arbeidsschaarste
  ... We spreken van een arbeidsschaarste als er een tekort aan de productiefactor arbeid is in verhouding tot de andere productiefactoren...Lees meer
duurzame groei
  ... we spreken binnen de economische wetenschappen van duurzame groei duurzame ontwikkeling of sustainable growth als er sprake is van...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
keynesianen
  ... keynesianen zijn economen die zoals de naam als aangeeft aanhanger van de keynesiaane theorie zijn...Lees meer
afgeleidevraag
  ... We spreken van een afgeleide vraag als de vraag naar bepaalde productiefactoren afhankelijk is van de vraag naar het...Lees meer
arbeidsintensief
  ... Wwe spreken van een arbeidsintensief product als er bij het produceren ervan relatief veel arbeid wordt gebruikt in relatie...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
microeconomie
  ... de micro economie bekijkt de economische activiteiten van individuele bedrijven en gezinnen in verband met het tot stand komen...Lees meer
ondernemerscapaciteit
  ... in de economie wordt ondernemerscapaciteit ook wel onder de productiefactoren gerekend onder ondernemerscapaciteit verstaan we dan het talent om productieprocessen...Lees meer
ondernemersinitiatief
  ... er wordt wel gezegd dat het ondernemersinitiatief dus de mate waarin mensen bereid zijn om ondernemer te worden met alle...Lees meer
kosteninflatie
  ... kosteninflatie is een vorm van prijsinflatie waarbij de kosten van de ondernemingen zijn gestegen door stijging van de productiefactoren...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
economische goederen
  ... economische goederen zijn volgens de economische wetenschap de goederen waarbij ter verkrijging beslag op productiefactoren nodig is en deze goederen...Lees meer
economische grenzen
  ... onder economische grenzen verstaan het gehele van economische gegevens en uitgangspunten van hetgeen onderwerp van een economische studie is...Lees meer
primair inkomen
  ... onder het primair inkomen verstaan we in de economie het bruto inkomen dat wordt verkregen voor het ter beschikking...Lees meer
producent
  ... de producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
alternatief aanwendbare middelen
  ... Onder alternatief aanwendbare middelen verstaan we de middelen die kunnen worden gebruikt om uiteenlopende behoeften te bevredigen of...Lees meer
bruto nationaal product
  ... onder het bruto nationaal product ofwel het bnp verstaan we de waarde van alle door nederlandse productiefactoren geproduceerde goederen...Lees meer
inkomensoverdracht
  ... naast de primaire inkomens hebben we de inkomensoverdracht we spreken van inkomensoverdracht bij het doen van uitbetalingen van door de...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
marktpartij
  ... een marktpartij is een persoon of organisatie die producten of diensten aanbiedt of afneemt op een bepaalde markt...Lees meer
productiefunctie
  ... de zogenaamde productiefunctie geeft het verband tussen de hoogte van de productie en de daarbij ingezette productiefactoren...Lees meer
centraal geleide economie
  ... een centraalgeleide economie of planeconomie is een economische variant waarbij de beslissingen over het gebruik van de beschikbare productiefactoren...Lees meer
plan economie
  ... een centraalgeleide economie of planeconomie is een economische variant waarbij de beslissingen over het gebruik van de beschikbare productiefactoren...Lees meer
factorkosten
  ... onder factorkosten verstaan we de kosten die samenhangen met het gebruik van de productiefactoren loon winst pacht en rente...Lees meer
technische doelmatigheid
  ... de technische doelmatigheid is de mate waarin verspilling van productiefactoren wordt voorkomen denk aan de verspilling van grondstoffen maar...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer
productietechniek
  ... onder een productietechniek verstaan we de toepassing van een bepaalde combinatie van productiefactoren de productietechnieken kunnen onderling fors verschillen bijvoorbeeld...Lees meer
vrije goederen
  ... vrije goederen zijn de goederen die in onze behoeften kunnen voorzien en die niet schaars zijn omdat er geen...Lees meer
categoriale inkomensverdeling
  ... onder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid...Lees meer
communisme
  ... het communisme is verwant aan het socialisme waarbij de productiefactoren namens het volk beheerd worden door de staat...Lees meer
oorspronkelijke productiefactor
  ... we spreken bij natuur als productiefactor ook wel over een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
allocatieprobleem
  ... onder het allocatieprobleem verstaan we het bepalen van de optimale manier waarin de productiefactoren gebruikt worden om de economie...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.