Zoeken in deze blog

Translate

dinsdag 8 december 2015

Pool

Pool


Het begrip pool (afkomstig uit het engels, dus uit te spreken als poel en geen inwoner van Polen) heeft meerdere betekenissen:

1. Verzameling schuldbekentenissen in de vorm van een obligatie

2. Gezamenlijke rekening van groep personen
Gebruikte begrippen in pool


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gezamenlijke rekening
  ... onder een gezamenlijke rekening verstaan we een rekening op naam van twee of meer personen...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

Begrippen waar pool in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

commodity pooloperator
  ... een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te...Lees meer
CPO
  ... een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.