Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 28 december 2015

Aanbiedende bank

Aanbiedende bank


Een aanbiedende bank en een incasserende bank zijn twee verschillende soorten financiële instellingen die beide betrokken zijn bij het incasseren van wissels. Laten we eens kijken naar de functies en verantwoordelijkheden van beide banken, te beginnen met de aanbiedende bank.

Aanbiedende bank

Een aanbiedende bank is de bank waaraan een wissel wordt aangeboden ter incasso. De aanbiedende bank treedt op namens de begunstigde van de wissel. De aanbiedende bank stuurt de wissel naar de incasserende bank voor incasso. De aanbiedende bank vervult daarna de volgende taken:

Ontvangst van de wissel: De aanbiedende bank ontvangt de wissel van de begunstigde of een derde partij en verwerkt de nodige documentatie.

Verzending naar de incasserende bank: Nadat de wissel is ontvangen, stuurt de aanbiedende bank deze door naar de incasserende bank voor incasso. Dit gebeurt meestal via een interbancair systeem of een correspondentiebank.

Verificatie van documenten: De aanbiedende bank is verantwoordelijk voor het controleren van de documenten die bij de wissel zijn gevoegd. Dit omvat het controleren van de handtekeningen, de geldigheid van de wissel en andere relevante informatie.

Informatieverstrekking: Indien nodig verstrekt de aanbiedende bank aanvullende informatie aan de incasserende bank met betrekking tot de wissel, zoals instructies voor incasso, betalingsvoorwaarden en andere relevante details.

Incasserende bank

De incasserende bank is de bank die de wissel incasseert namens de aanbiedende bank en de begunstigde. De incasserende bank heeft de volgende verantwoordelijkheden:

Incasso van de wissel: 
De incasserende bank ontvangt de wissel van de aanbiedende bank en begint het incassoproces. Dit omvat het innen van het bedrag van de trekker (de persoon die de wissel heeft uitgegeven) en het crediteren van het bedrag op de rekening van de aanbiedende bank.

Verificatie en controle: 
De incasserende bank verifieert de wissel en de bijbehorende documenten op echtheid en geldigheid. Ze kunnen ook controleren of er voldoende fondsen op de rekening van de trekker staan om de wissel te honoreren.

Opvolging van betalingen:
De incasserende bank volgt de betaling van de wissel op en zorgt ervoor dat het bedrag op de juiste rekening wordt bijgeschreven. Ze verstrekken ook relevante informatie aan de aanbiedende bank over de status van de incasso.

Informatieverstrekking: 
Indien nodig verstrekt de incasserende bank informatie aan de aanbiedende bank over de incasso, zoals bevestiging van ontvangst en betaling, eventuele vertragingen of problemen, en andere relevante details.

Vertalingen Aanbiedende bank

Engels: presenting bank

Gebruikte begrippen in aanbiedende bank


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
incasserende bank
  ... onder een incasserende bank verstaan we elke bank de remitterende bank uitgezonderd die bij de behandeling van een incassoopdracht...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.