dinsdag 17 november 2015

Cyclische aandelen

Cyclische aandelen


Cyclische aandelen zijn aandelen met een sterk fluctuerend resultatenverloop al dan niet met een lichte trendmatige groei.

Het betreft hier meestal bedrijven waarbij het resultaat sterk afhangt van de economische ontwikkelingen.
Bedrijven die investeringsgoederen produceren, grondstoffen en halffabrikaten.

Deze investeringen worden in slechte economische tijden vooruit geschoven, en in goede tijden zijn de investeringen juist extra sterk Het mag duidelijk zijn dat met deze aandelen alleen geld te verdienen valt als we de aan- en verkoopmomenten goed kunnen beoordelen.

Ze zijn ongeschikt om langdurig vastgehouden te worden, zoals bijvoorbeeld de groeiaandelen.
Gebruikte begrippen in cyclische aandelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer

Begrippen waar cyclische aandelen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

cyclische waarden
  ... de begrippen cyclische waarden cyclical en cyclische aandelen zijn synoniemen van elkaar en deze staan allemaal voor aandelen die...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.