Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 20 september 2015

Krediet

KredietKrediet is zuiver juridisch gezien een verhouding, die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht (bijvoorbeeld het verstrekken van geld) terwijl de overeengekomen tegenprestatie van de wederpartij (bijvoorbeeld het terugbetalen van het geld) pas op een later tijdstip plaatsvindt.

Dit verstrekken van krediet kan ook de vorm van het aangaan van een verplichting aannemen, bijvoorbeeld een bank die een garantie afgeeft ten behoeve van een cliënt.

krediet


Er bestaan vele vormen van krediet, met looptijden van tientallen jaren tot slechts enkele dagen zoals bij een flitskrediet. Krediet kan zowel met als zonder onderpand verleend worden.

Ook het verstrekken van een hypotheek, bijvoorbeeld voor de aankoop van een eigen woning valt onder het verstrekken van krediet.

Om overcreditering (het verstrekken van meer krediet dan dat financieel verantwoord is) door het optellen van meerdere kredieten bij meerdere partijen tegen te gaan worden alle kredieten geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel.

Gebruikte begrippen in krediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
flitskrediet
  ... een flitslening is een lening voor een relatief klein bedrag gemiddeld 230 euro met een zeer korte looptijd...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
overcreditering
  ... onder overcreditering verstaan we de verstrekking van teveel aan kredieten waardoor de financiële draagkracht van de kredietnemer wordt overschreden en...Lees meer
prestatie
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer

Begrippen waar krediet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
behandelingskosten
  ... Onder de behandelingskosten verstaan we de provisie die soms eenmalig in rekening wordt gebracht bij het...Lees meer
leverancierskrediet
  ... leverancierskrediet is een vorm van krediet dat de ene onderneming de leverancier aan een andere onderneming de afnemer verstrekt door...Lees meer
aflossingsregeling
  ... Een zogenaamde aflossingsregeling is een overeenkomst tussen de kredietgever en de kredietnemer waarbij wordt vastgesteld op welke wijze een verleend...Lees meer
fabricatierisico
  ... onder het fabricatierisico verstaan we het risico dat een ondernemer loopt dat er tijdens de fabricage geen vervolg kan worden...Lees meer
house airway bill
  ... een house airwaybill is een document dat een airfreight consolidator afgeeft voor de bij hem aangeleverde en te consolideren...Lees meer
importfinanciering
  ... importfinanciering is de financiering van goederen of diensten die uit het buitenland afkomstig zijn de financiering kan op verschillende manieren plaatsvinden...Lees meer
importkrediet
  ... onder een importkrediet verstaan we ofwel het krediet van een bank van een bankenconsortium van een land of een internationale...Lees meer
acceptkrediet
  ... Een acceptkrediet is een vorm van documentair krediet waarbij de opbrengst ter beschikking komt in de vorm van een geaccepteerde...Lees meer
airway bill
  ... Een airwaybill is een document dat door een airfreight consolidator wordt afgegeven voor de luchtvrachtzendingen die bij hem zijn...Lees meer
anticipatiekrediet
  ... Onder een anticipatiekrediet verstaan we een vorm van krediet die tijdelijk door een bank wordt verleend in afwachting van de...Lees meer
accepterende bank
  ... Onder een accepterende bank verstaan we de bank die blijkens het documentair krediet gemachtigd of verplicht is tot acceptatie...Lees meer
adviserende bank
  ... De advisory sentiment index is ontwikkeld door awcohen van chartcraft de advisory sentiment index is een zogenaamde contrary indicator...Lees meer
expiratiedag
  ... onder de expiratiedag verstaan we de datum waarop een optiecontract en of een documentair krediet aflopen ofwel ophouden te bestaan...Lees meer
beleningsrente
  ... De beleningsrente is het rentetarief waartegen banken bij de centrale bank krediet kunnen krijgen...Lees meer
metaaffaire
  ... een meta affaire wordt ook wel conto a meta genoemd een meta affaire is een transactie die door...Lees meer
creditcardrente
  ... met name in de usa staat enorm veel krediet uit in de vorm van een negatief saldo op een...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
gedragslijn monetair toezicht
  ... onder de zogenaamde gedragslijn monetair toezicht verstaan we de gedragslijn die door de nederlandsche bank nv wordt opgesteld...Lees meer
voorfinanciering
  ... een voorfinanciering is een tijdelijk krediet dat verleend wordt tot het moment waarop de definitieve financiering tot stand komt dan...Lees meer
herroepelijk documentair krediet
  ... een herroepelijk documentair krediet is een vorm van een documentair krediet dat de kredietopenende bank te allen tijde...Lees meer
open negotiatie krediet
  ... een open negotiatiekrediet is een voor negotiatie beschikbaar documentair krediet waaronder de negotiatie van wissels niet tot één bepaalde...Lees meer
prolongatiekrediet
  ... het prolongatiekrediet is een vorm van krediet dat in het verleden voor de tijd van één maand verstrekt kon worden...Lees meer
goederenkrediet
  ... goederenkrediet wordt ook wel indirect krediet genoemd het is een vorm van krediet waarbij de kredietnemer geen geld in handen...Lees meer
looptijdrisico
  ... het looptijdrisico is het risico dat wordt gelopen door het aanvaarden van een vaste verplichting gedurende een bepaalde overeengekomen tijdsperiode...Lees meer
backtoback krediet
  ... Onder een back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het...Lees meer
basiskrediet
  ... Onder een back to back krediet verstaan we een constructie van een tweetal documentaire kredieten waarbij het...Lees meer
concernkrediet
  ... onder een concernkrediet verstaan we een krediet dat ter beschikking wordt gesteld aan een concern als geheel en waarover elke...Lees meer
microfinanciering
  ... het begrip microfinanciering komt oorspronkelijk uit de hoek van de ontwikkelingshulp hierbij werd aan lokale kleine ondernemers een klein krediet...Lees meer
voorraadkrediet
  ... een voorraadkrediet wordt ook wel stockfinanciering genoemd het is een vorm van krediet dat met het speciale doel wordt verleend...Lees meer
blokkeernorm
  ... onder een blokkeernorm verstaan we het aantal termijnen dat op een doorlopend krediet moet zijn afgelost voor er opnieuw geld...Lees meer
opnamerestrictienorm
  ... onder een blokkeernorm verstaan we het aantal termijnen dat op een doorlopend krediet moet zijn afgelost voor er opnieuw geld...Lees meer
bedrijfskrediet
  ... onder een bedrijfskrediet verstaan we een in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf verstrekt krediet dit bedrijfskrediet kan...Lees meer
bereidverklaringsprovisie
  ... Onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
beschikbaarhoudingsprovisie
  ... onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
blanco krediet
  ... met een blanco krediet bedoelen we een vorm van een krediet waarvoor geen zekerheden zijn verstrekt...Lees meer
creditcrunch
  ... een credit crunch is het verschijnsel dat banken geen kans meer zien om krediet verschaffen ook niet aan hoogwaardige...Lees meer
omzetpolis
  ... een omzetpolis is een krediet verzekeringpolis van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv die in beginsel de gehele omzet van de...Lees meer
overalllimiet
  ... een overall limiet is een vorm van een kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de kredietfaciliteit gebruik mag maken in...Lees meer
overalllimit
  ... een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met...Lees meer
parapluarrangement
  ... een overall limit is een zogenaamde kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de 'kredietfaciliteit gebruik mag maken in verschillende met...Lees meer
salariskrediet
  ... een salariskrediet is een eenvoudige vorm van krediet in rekeningcourant waarbij aan een cliënt wordt toegestaan voor een klein bedrag...Lees meer
zakelijkkrediet
  ... onder zakelijk krediet verstaan we krediet verleend aan een onderneming en aan instellingen zelfstandigen agrari ërs en anderen die een...Lees meer
commercial letter of credit
  ... een commercial letter of credit is een vorm van documentair krediet dat beschikbaar is tegen aanbieding van...Lees meer
comparatief kostenverschil
  ... onder een comparatief kostenverschil verstaan we het verschil in kosten of prijzen die gelden voor twee partijen op verschillende...Lees meer
arrangementsbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
conditiebrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief...Lees meer
kredietaanbiedingsbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
kredietbrief
  ... voor de conditiebrief zijn meerdere synonie en in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van...Lees meer
gelijkluidend documentair krediet
  ... onder de term gelijkluidend documentair krediet verstaan we een nieuw documentair krediet dat moet worden geopend geconfirmeerd of...Lees meer
gemengde exportfinanciering
  ... bij het begrip gemengde exportfinanciering hebben we het over een speciale vorm van exportfinanciering...Lees meer
dispositie
  ... onder dispositie verstaan we het opnemen van contanten bij een bank door iemand die over een krediet kan beschikken bij...Lees meer
doorlopend krediet
  ... een doorlopend krediet is een soort van rekeningcourantkrediet dat wordt verleend aan een particuliere cli ënt waarbij deze doorlopend debet...Lees meer
kredietlimiet bij effectenkrediet
  ... de kredietlimiet bij effectenkrediet is het maximumbedrag waarover een kredietnemer met een krediet tegen onderpand van effecten mag...Lees meer
obligo
  ... het begrip obligo kent meerdere betekenissen...Lees meer
investeringkrediet
  ... investeringskrediet is een vorm van krediet dat bestemd is voor de aankoop van goederen die voor investeringsdoeleinden worden gebruikt denk...Lees meer
particulier krediet
  ... onder particulier krediet verstaan we krediet dat verleend wordt aan een natuurlijk persoon en dat een bestemming in de...Lees meer
afnemerskrediet
  ... Een afnemerskrediet is een krediet dat door de afnemer koper van het product wordt verleend aan de leverancier...Lees meer
bankenrisico
  ... Onder het zogenaamde bankenrisico verstaan we het het risico voor iedereen dat een bank haar verplichtingen niet nakomt...Lees meer
floating charge
  ... een floating loss is een niet gerealiseerd verlies in een openstaande positie ook wel een papieren verlies genaamd...Lees meer
garantie door de staat
  ... een zogenaamde garantie door de staat is een vorm van garantie waarbij de staat aan de kredietverlenende...Lees meer
geadviseerd documentair krediet
  ... onder een geadviseerd documentair krediet verstaan we een documentair krediet dat de begunstigde ontvangt zonder confirmatie van de...Lees meer
geconfirmeerd documentair krediet
  ... onder een geconfirmeerd documentair krediet verstaan we een vorm van een documentair krediet waaraan een bank op verzoek...Lees meer
gedeeltelijke levering
  ... de term gedeeltelijke levering komen we tegen in de wereld van het documentair krediet...Lees meer
hypotheekkrediet
  ... een hypotheekkrediet is een doorlopend krediet met hypothecaire inschrijving aan de lening wordt ter aflossing veelal een spaarverzekering verbonden...Lees meer
interbancair
  ... de term interbancair wordt gebruikt bij zaken die betrekking hebben op of plaatsvindend tussen banken onderling...Lees meer
kaskrediet
  ... een kaskrediet is een vorm van een documentair krediet dat voor betaling of acceptatie beschikbaar is gesteld aan de kas...Lees meer
kort krediet
  ... onder een kort krediet verstaan we een lening die aan een persoon of organisatie wordt verstrekt en die binnen...Lees meer
kredietborgtocht
  ... een krediet borgtocht is een borgstelling waarbij de borg zich ten behoeve van de kredietgever verbindt de verplichtingen van...Lees meer
krediet in rekeningcourant
  ... een krediet in rekeningcourant wordt ook wel voorschot in rekeningcourant genoemd een krediet in rekeningcourant is een faciliteit...Lees meer
voorschot in rekeningcourant
  ... een krediet in rekeningcourant wordt ook wel voorschot in rekeningcourant genoemd een krediet in rekeningcourant is een faciliteit...Lees meer
kredietbegunstigde
  ... de kredietbegunstigde is degene ten gunste van wie het documentair krediet is geopend...Lees meer
kredietexpansie
  ... de kredietexpansie is de groei in de omvang van de kredietverlening het geeft aan of bedrijven bereid zijn te investeren...Lees meer
kredietlimiet
  ... de kredietlimiet ofwel kortweg limiet is het maximumbedrag aan krediet waarover een kredietnemer mag beschikken...Lees meer
letter of credit
  ... een letter of credit afgekort aangeduid als l c is een documentair krediet beschreven in een kredietbrief van...Lees meer
looptijd documentair krediet
  ... de formele geldigheidsduur of looptijd van een documentair krediet is de termijn waarbinnen de documenten van het krediet...Lees meer
marge bij documentair krediet
  ... de marge bij documentair krediet is dat deel van het kredietbedrag waarvoor door de bank zekerheid in...Lees meer
marginale beleningsfaciliteit
  ... onder de marginale beleningsfaciliteit verstaan we de mogelijkheid die de europese centrale bank biedt aan particuliere banken om tegen...Lees meer
marginale beleningsrente
  ... onder de marginale beleningsrente verstaan we de rente die de europese centrale bank in rekening brengt aan particuliere banken...Lees meer
negotiatiekrediet
  ... een negotiatiekrediet is een vorm van een documentair krediet dat beschikbaar is voor de negotiatie van wissels die zijn getrokken...Lees meer
networthverklaring
  ... een networthverklaring of sterkmakingsverklaring is een verklaring waarin de moedermaatschappij in verband met een verleend krediet aan een dochtermaatschappij verklaart...Lees meer
onherroepelijk documentair krediet
  ... een onherroepelijk documentair krediet is een vorm van documentair krediet dat niet gewijzigd of ingetrokken kan worden zonder...Lees meer
overbruggingskrediet
  ... onder een overbruggingskrediet verstaan we een vorm van tijdelijk krediet ter overbrugging van de periode die ligt tussen de betaling...Lees meer
overdispositie
  ... onder overdispositie verstaan we rood staan debet boven een toegestane kredietlimiet dan wel rood staan zonder dat er een krediet...Lees meer
paraplu constructie
  ... onder een parapluconstructie verstaan we een vorm van een krediet aan een holding waarbij de onderliggende dochterbedrijven eveneens van het...Lees meer
red clause
  ... een zogenaamde red clause was een vroeger in een documentair krediet aangebrachte clausule geschreven in rode inkt op grond...Lees meer
markt voor middellang krediet
  ... de markt voor middellang krediet is een deelmarkt die tussen de geldmarkt en de kapitaalmarkt in ligt...Lees meer
overdraagbaar documentair krediet
  ... onder een overdraagbaar documentair krediet verstaan we een door de kredietopenende bank uitdrukkelijk als overdraagbaar aangeduid documentair krediet...Lees meer
overdracht documentairkrediet
  ... onder de overdracht van een documentair krediet verstaan we de beschikbaarstelling van het geheel of van...Lees meer
afbetaling
  ... Onder afbetaling verstaan we betaling in een vooraf bepaald aantal termijnen van op krediet gekochte goederen een bekende vorm van...Lees meer
standard and poors
  ... een standby krediet is een kredietfaciliteit met een vaste looptijd van bijv 3 of 5 jaar met het doel een...Lees meer
dispositie in gedeelten onder documentair krediet
  ... dispositie in gedeelten onder documentair krediet is het beschikken onder een documentair krediet over ã©ã©n...Lees meer
dispositieruimte
  ... onder de dispositieruimte verstaan we het verschil tussen het bedrag dat volgens een kredietovereenkomst mag worden opgenomen we spreken daar...Lees meer
betalende bank
  ... onder de betalende bank verstaan we een bank die volgens de inhoud van een documentair krediet gemachtigd om is...Lees meer
bkrtoetsing
  ... onder een bkrtoetsing verstaan we een controle op het aantal leningen dat iemand al heeft bij het bureau krediet registratie...Lees meer
debetcard
  ... een debitcard is een geplastificeerde kaart die meestal voorzien is van een chip of magneetstrip om hem machinaal leesbaar te...Lees meer
debiteurenkrediet
  ... onder een debiteurenkrediet verstaan we een krediet waarbij de cessie van de vorderingen het saldo van de openstaande debiteuren als...Lees meer
documentair krediet betaalbaar per zicht
  ... onder een documentair krediet betaalbaar per zicht verstaan we een documentair krediet dat beschikbaar is gesteld...Lees meer
documentencontrole
  ... onder het begrip documentencontrole verstaan we in dit kader de procedure waarbij de bank zich ervan vergewist of de onder...Lees meer
rollover krediet
  ... een roll over krediet is een vorm van een krediet met een aantal bepalingen 1 de looptijd vooraf is...Lees meer
effectenvoorschot
  ... we spreken wel van een effectenvoorschot als er sprake is van krediet met effecten en als onderpand meestal is 60...Lees meer
voorschot op effecten
  ... onder een voorschot op effecten ofwel effectenkrediet verstaan we een krediet tegen onderpand van effecten meestal zijn effecten...Lees meer
backupfacility
  ... Onder een back up facility verstaan we een mogelijkheid voor krediet die de bank kan bieden...Lees meer
betaalbaar op zicht
  ... met de term betaalbaar op zicht bedoelen we een aanduiding in een document als een documentair krediet of...Lees meer
betalingskrediet
  ... onder een betalingskrediet wordt een documentair krediet verstaan dat bij een in dat documentair krediet met name genoemde bank beschikbaar...Lees meer
binnenland polis nederlandsche credietverzekeringmaatschappijnv
  ... onder een binnenlandpolis nederlandsche credietverzekering maatschappij nv verstaan we een verzekeringspolis die dekking geeft voor eventuele...Lees meer
communautaire kredietfaciliteiten
  ... onder de communautaire kredietfaciliteiten verstaan we de door de europese gemeenschap in het leven geroepen vorm van een monetaire...Lees meer
conjunctuur afbetalingsbeschikking
  ... met het begrip conjunctuur afbetalingsbeschikking wordt een beschikking bedoeld die de minister van economische zaken krachtens de wet op het...Lees meer
kredietovereenkomst
  ... een kredietovereenkomst is een mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarbij de ene partij de kredietgever aan de andere partij kredietnemer krediet...Lees meer
rembourseren
  ... onder rembourseren verstaan we het ten laste van de "kredietopenende bank" verschaffen van "dekking" aan de onder een documentair krediet...Lees meer
renouvellerend documentair krediet
  ... renouvellerend wordt ook wel revolverend genoemd...Lees meer
renouvellerend
  ... het maatschappelijk kapitaal blijft daarbij meestal onaangetast zodat...Lees meer
salarisrekening
  ... een salarisrekening is een vorm van een rekening courant waarop het salaris wordt gestort en waar soms wat extra voorzieningen...Lees meer
selfliquidatingcredit
  ... een selfliquidating credit is een vorm van een krediet dat afgelost zal worden uit de opbrengst van de verkochte...Lees meer
stamcessiecontract
  ... een stamcessiecontract is een overeenkomst waarin een bank en haar cliënt onder meer afspreken dat deze cliënt zijn bestaande en...Lees meer
uitputtingspercentage
  ... onder het uitputtingspercentage verstaan we het gedeelte van een krediet waarvan op een gegeven ogenblik daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt...Lees meer
vastvoorschot
  ... een vast voorschot is een krediet in de vorm van een éénmalig ter beschikking gesteld vast leningsbedrag waarvan de...Lees meer
vermogensversterkingskrediet
  ... een vermogensversterkingskrediet is een door de bank verstrekt krediet in het kader van de kredietregeling midden en kleinbedrijf 1985...Lees meer
verzekeringsdocument voor documentair krediet
  ... een verzekeringsdocument voor documentair krediet is een document dat betrekking heeft op de verzekering van goederen...Lees meer
extra hypotheek
  ... onder een extrahypotheek verstaan we een het deel van een hypothecair krediet dat boven het percentage van de executiewaarde van...Lees meer
kredietopenende bank
  ... de kredietopenende bank is de bank die een documentair krediet heeft geopend...Lees meer
kredietregeling
  ... het begrip kredietregeling kent meerdere betekenissen kredietvormen waarmee in de kredietbehoefte van een cliënt wordt voorziende overeengekomen zekerheden voor...Lees meer
kredietregistratie
  ... onder kredietregistratie verstaan we een registratie door het bureau krediet registratie van aan natuurlijke personen verstrekte kredieten met het doel...Lees meer
kredietunie
  ... een zogenaamde kredietunie is een samenwerkingsverband waarin bedrijven een soort spaarpot vullen waaruit andere bedrijven die deel uitmaken van die...Lees meer
kredietvoorwaarden
  ... de kredietvoorwaarden zijn de in het documentair krediet vermelde voorwaarden waaraan de begunstigde moet voldoen...Lees meer
kredietvorm
  ... de kredietvorm is de vorm waarin een krediet ter beschikking wordt gesteld voorbeelden zijn de kasgeldlening en het krediet in...Lees meer
kredietwaardigheid
  ... onder iemands kredietwaardigheid verstaan we het positieve oordeel van de kredietgever over het willen en kunnen terugbetalen door de kredietnemer...Lees meer
letter of awareness
  ... een letter of awareness ofwel een letter of cognizance is een verklaring van een moedermaatschappij dat zij ermee...Lees meer
standaardformulieren voor documentair krediet
  ... de standaardformulieren voor documentair krediet zijn gestandaardiseerde formulieren voor het openen het adviseren en het wijzigen...Lees meer
standbijkrediet
  ... een standby letter of credit is een letter of credit die de functie heeft van een bankgarantie...Lees meer
technisch ontwikkelingskrediet
  ... door de overheid onder bepaalde omstandigheden te verstrekken krediet aan ondernemingen om hen in staat te stellen concrete projecten...Lees meer
termijnbetalingskrediet
  ... een termijnbetalingskrediet is een krediet waarvan de terugbetaling geschiedt in een aantal gelijke bedragen termijnen telkens na verloop van vooraf...Lees meer
terugkoopverklaring
  ... een terugkoopverklaring is een verklaring van een leverancier dat hij de door hem aan een debiteur geleverde goederen tegen betaling...Lees meer
chargecard
  ... de chargecard wordt veelal ten onrechte creditcard genoemd het is een vorm van betalen met een handtekening waarbij eens in de...Lees meer
chertepartij connossement
  ... onder een chertepartijconnossement verstaan we een connossement dat verwijst naar de condities van de chertepartij waaronder het connossement is afgegeven...Lees meer
circa in het documentair krediet
  ... met de aanduiding circa in het documentair krediet wordt een bepaalde speling bedoeld die wordt toegestaan...Lees meer
clean red clause
  ... de clean red clause is een clausule die de bank waar een documentair krediet beschikbaar is machtigt aan...Lees meer
consumptief geldkrediet
  ... in plaats van de formele naam consumptief geldkrediet spreken we meestal van zaken als een direct krediet of een...Lees meer
consumptieve huurkoop
  ... onder het begrip consumptieve huurkoop verstaan we een vorm van consumptief krediet in de vorm van huurkoop die betrekking...Lees meer
consumptieve verplichtingen
  ... onder de consumptieve verplichtingen verstaan we de bedragen aan rente en aflossing die men per maand betaalt voor lopende...Lees meer
coöperatieve boerenleenbank
  ... de coöperatieve boerenleenbank was een bank die oorspronkelijk tot doel had de gelden van leden in de land en...Lees meer
covered redclause
  ... met de handelsterm covered red clause bedoelen we de red clause die het verlenen van voorschotten onder het...Lees meer
geldschepping door kredietverlening
  ... een vorm van geldschepping is de geldschepping door kredietverlening ofwel de creation of money through loans...Lees meer
werkgelegenheidskrediet
  ... een werkgelegenheidskrediet is een krediet verleend door de nederlandse staat en dat op naam staat van de staat via de...Lees meer
productieve huurkoop
  ... productieve huurkoop wordt ook wel aangeduid als productief krediet...Lees meer
prolongatiekoers
  ... onder de prolongatiekoers verstaan we de koers die de basis vormt voor de hoogte van de rente voor krediet...Lees meer
prolongatierente
  ... de prolongatierente is de rente die verschuldigd is voor krediet op onderpand van effecten...Lees meer
prolongatieverbod
  ... het prolongatieverbod is het in de beschikking beursverkeer 1947 opgenomen verbod om in het algemeen met geleend geld effecten te...Lees meer
wisselkrediet
  ... wisselkrediet is een vorm van krediet die wordt verstrekt op basis van de aankoop van een in de toekomst vervallende...Lees meer
zelfliquiderend krediet
  ... onder een zelfliquiderend krediet verstaan we een krediet dat afgelost zal worden uit de opbrengst van de verkochte goederen...Lees meer
confirmatie van een documentairkrediet
  ... onder een confirmatie verstaan we een bevestiging dat bijvoorbeeld een effectenorder is uitgevoerd...Lees meer
effectenonderpand
  ... onder een effectenonderpand verstaan we de effecten die verpand zijn voor een krediet...Lees meer
about in documentair krediet
  ... De term "about" in een documentair krediet komt overeen met de term "circa" in het documentair krediet...Lees meer
afloopdatum van een documentairkrediet
  ... Onder de afloopdatum van een documentair krediet verstaan we een als zodanig in het documentair krediet...Lees meer
aflopend documentair krediet
  ... Onder een aflopend documentair krediet verstaan we een vorm van een documentair krediet waarbij het saldo dat op dat...Lees meer
beperkt negotiatiekrediet
  ... Een beperkt negotiatiekrediet is een vorm van documentair krediet dat voor negotiatie beschikbaar is door deze beperking kan de negotiatie van...Lees meer
CMR
  ... 1 cmr staat voor "convention relative au contrat de transport international de marchandise par route 2 internationale vrachtbrief voor wegvervoer getekend...Lees meer
herfinanciering
  ... onder herfinanciering verstaan we de opname van een krediet om met de op deze wijze aangetrokken geldmiddelen zelf weer een...Lees meer
bevoorschotting
  ... onder bevoorschotting verstaan we een krediet dat door een bank wordt verstrekt ten behoeve van een handelstransactie meestal gebeurt dat op...Lees meer
consortiaal krediet
  ... een consortiaal krediet is een vorm van krediet dat wordt verstrekt door een groep binnenlandse en of buitenlandse banken...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
negotiëren
  ... negotiëren houdt gewoonlijk in dat een bank documentaire wissels koopt overneemt onder negotiatiekredieten gebeurt de negotiatie onder gewoon voorbehoud tenzij...Lees meer
oorspronkelijk documentair krediet
  ... een oorspronkelijk documentair krediet is een documentair krediet dat als oorsprong basis heeft gediend voor een subsidiair krediet of...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.