dinsdag 18 augustus 2015

economische theorie

Economische theorie


Er zijn in de loop der tijden vele economen geweest, die ieder een economische theorie hebben ontwikkeld. Het voornaamste gemeenschappelijke van al deze economische theorieën is dat ze het vrijwel nergens over eens zijn.

economische theorie


Volgens typische bèta-mensen, die gewend zijn aan bewijsbare stellingen voor hun theorie, is economie dan ook te vaag en voor teveel uitleg vatbaar om als wetenschap serieus genomen te worden. Een conclusie die we graag voor hun rekening laten.

Maar helaas krijgen we daardoor wel de situatie dat bijvoorbeeld politici een economische sausje over de eigen ideologie heen gooien en daarmee een economische theorie naar eigen goeddunken en meestal knap selectief omarmen.

De economie wordt daardoor meegesleept in en zelfs verweven met de politiek, wat de beeldvorming over de economen nog verder omlaag haalt.Gebruikte begrippen in economische theorie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer

Begrippen waar economische theorie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
rationeel economisch handelen
  ... het al dan niet rationeel economisch handelen van consumenten en beleggers is al vaak bestudeerd vastgelegd en besproken...Lees meer
evenwicht
  ... het begrip evenwicht in de economische theorie sluit de betekenis van evenwicht aan bij het natuurkundige evenwichtsbegrip dat wil zeggen...Lees meer
laissez faire
  ... laissez faire is een economische theorie volgens welke de overheid zich zo min mogelijk met economische zaken zou moeten...Lees meer
non inflatoire groei
  ... onder non inflatoire groei verstaan we de productiegroei in een economie zonder dat daarbij via loon of prijsstijging...Lees meer
institutionele economie
  ... de institutionele economie is een economische theorie die ervan uitgaat dat mensen niet uitsluitend op grond van rationele...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.