Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 25 juli 2015

Gulden

Gulden


De Gulden was tot  1 januari 2002 de officiële munteenheid van Nederland. Op die datum werden de bankbiljetten en munten vervangen door de Euro.

Tot die datum was de gulden de oudste in gebruik zijnde munt ter wereld. De gulden wordt nu alleen nog in de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden gebruikt.

bankbiljet van 5 gulden


De term Gulden is afgeleid van de gouden florijn (ooit ontstaan en uitgegeven)in Firenze, Italië). De de harde Nederlandse munt tegen een onderwaardering van 15% omgezet naar de Euro op een vastgestelde koers van 2,20371 gulden naar 1 euro. Tot dat moment was de gulden praktisch gezien maar niet officieel gekoppeld aan de Duitse Mark die eveneens te laag werd omgewisseld om dezelfde redenen.

bankbiljet van 10 gulden


Dit lagere omwisselingsniveau was noodzakelijk om de zwakkere broeders uit Zuid-Europa tegemoet te komen. Een reëlere koers was 1,95 gulden tot de euro geweest. Deze verkeerde omwisseling kost de Nederlandse burger op jaarbasis gemiddeld 11 miljard (in euro’s). Daarnaast heeft deze actie van de overheid de waarde van alle Nederlandse bezittingen, pensioenen en dergelijke behoorlijk aangetast.

bankbiljet van 25 gulden


Desondanks wijzen diverse enquêtes etc regelmatig uit dat veel Nederlanders blij zijn met deze Euro. Alleen de politieke partij PVV voert af en toe als dat in de politieke kraam te pas komt nog wel wat actie maar dat is beperkt in omvang en effectiviteit. De kans dat deze aanpassing ooit wordt aangepakt mag als nihil gezien worden. Dat de politici die de Euro beheren soms vreemde beslissingen nemen is wel gebleken in de voortdurende soap rond Griekenland.

bankbiljet van 50 gulden


Wel bestaan er particuliere initiatieven om minimaal naast de Euro de Gulden weer in te voeren. Deze zijn gebaseerd op het principe van Bitcoin. De twee bekendste zijn op het moment van schrijven de e-Gulden en Guldencoin.

bankbiljet van 100 gulden

bankbiljet van 250 gulden

bankbiljet van 1000 gulden
Gebruikte begrippen in gulden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
omwisseling
  ... onder omwisseling verstaan we het omzetten van een converteerbare obligatie of een stockdividend in aandelen ã‰én en ander gebeurt op...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar gulden in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

administratie elektronisch geld
  ... Accountant administratieconsulent of afgekort aa is de officiële titel voor een financieel administratief deskundige die voor derden de administratie...Lees meer
opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
timerhandelcryptogeld
  ... we hebben op dit weblog al eens gekeken naar tradinghulpmiddelen...Lees meer
sparen met guldencoin en egulden
  ... het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld of zoals we nu liever...Lees meer
vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
51% aanval op cryptomunt
  ... Vraag iemand naar de grootste nachtmerrie van een bitcoin aanhanger en hij...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
elektronisch geld
  ... onder het klassieke begrip elektronisch geld of electronic money verstaan we een bankkaart of andere betaalpas...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
geldstelsel
  ... het geldstelsel van een land is het geheel van munten bankbiljetten en muntbiljetten zoals dat volgens een wettelijk voorschrift in...Lees meer
harde munt
  ... we spreken van een harde munt of een harde valuta bij een munteenheid die weinig wisselkoersrisico heeft dus de...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
breakeven koers
  ... de breakeven koers is de koers waarop noch winst noch verlies op een openstaande positie wordt gemaakt...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
wiskundige verwachting
  ... de wiskundige verwachting is een zeer belangrijk kengetal van een tradingsysteem...Lees meer
benelux
  ... België nederland en luxemburg besloten in 1944 tot het vormen van een douane unie onder de naam benelux deze douaneunie...Lees meer
joet
  ... een joet of joetje was is de tijd van de gulden voor de invoering van de gulden bargoens voor een...Lees meer
bitcoin
  ... de bitcoin en zijn onderverdeling satoshi is een nieuwe muntsoort die alleen in digitale vorm...Lees meer
satoshi
  ... een sathoshi is het hondmiljoenste deel van een bitcoin...Lees meer
goedschrift
  ... een goedschrift een eigenhandig geschreven goedkeuring die neerkomt op het schuldig zijn van het voluit in letters geschreven bedrag...Lees meer
gulden financieringsregel
  ... onder de zogenaamde gulden financieringsregel verstaan we dat de overheid alleen zelf geld mag lenen om dit weer te...Lees meer
wallet
  ... de term "wallet" kennem we natuurlijk als de engelse vertaling van onze portemonnee waarin we ons contacte geld menemen...Lees meer
50 miljoen procent rendement met Bitcoin
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie door...Lees meer
50 miljoen procent rendement
  ... In februari 2010 was er sprake van de eerst genoteerde bitcoin pizza transactie...Lees meer
dividendrendement
  ... het dividendrendement maakt op een relatief gemakkelijk manier vergelijking met andere beleggingsvormen mogelijken het moge duidelijk zijn dat het dividendrendement...Lees meer
altcoin
  ... De bitcoin was één van de eerste elektronische munten gezien het succes van de deze munten kon uitbreiding uiteraard niet...Lees meer
eigen valuta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
local currency
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
lokalevaluta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
thuisvaluta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
eurovaluta
  ... een eurovaluta was in de guldentijd nog de valuta waarin deposito's werden aangehouden kredieten werden verleend etc buiten het land...Lees meer
guldenspapier
  ... zogenaamde guldenspapieren waren in de tijd van de gulden de staatsleningen die in nederlandse guldens noteerden...Lees meer
cryptogeldadres
  ... een adres is in de wereld van het cryptogeld een unieke identificatieregel van 27 34 alfanumerieke karakters die een mogelijke...Lees meer
premine
  ... de term premine is afkomstig uit de wereld van het schaduwgeld cryptogeld bij het opzetten van een nieuwe altcoin wordt...Lees meer
snip
  ... in het tijdperk van de gulden was een snip de bijnaam voor een bankbiljet van 100 gulden waarop een vogel...Lees meer
halvering blockvergoeding
  ... bij cryptocoins is sprake van een vorm van opzoeken van de blokken waarin de transacties in de munt definitief...Lees meer
garantiebedrag
  ... onder het begrip "garantiebedrag" verstaan we het maximale bedrag waarvoor een bank garant staat tegenover een derde op grond van...Lees meer
monetary system
  ... met de engelse term monetary system bedoelen we het geheel van munten bankbiljetten en muntbiljetten zoals dat in omloop...Lees meer
muntstelsel
  ... geheel aan munten dat in omloop is de rekeneenheid van het nederlandse muntstelsel was de gulden voordat deze werd vervangen...Lees meer
muntwet
  ... de zogenaamde muntwet is een wet van 1948 die het muntwezen regelt hierin werd ondermeer bepaald dat de rekeneenheid van het...Lees meer
hardevaluta
  ... we spreken van een harde munt of een harde valuta bij een munt die weinig wisselkoersrisico heeft die gemakkelijk...Lees meer
flauwe gulden
  ... we spreken van een flauwe gulden in de situatie op de valutamarkt waarbij de externe waarde van de gulden...Lees meer
NLG
  ... nlg is de vroegere internationale aanduiding van de nederlandse gulden voordat deze ten onder ging in de euro...Lees meer
elektronisch bankieren
  ... onder elektronisch bankieren verstaan we het geheel aan informatie uitwisseling en het doorgeven van opdrachten en orders tussen een...Lees meer
rooie
  ... een rooie was in de tijd van de gulden bargoens voor een bankbiljet van 1000 gulden na de invoering van de...Lees meer
vermogenstitel
  ... het begrip vermogenstitel is een algemene naam voor een product dat een bepaald soort eventueel toekomstig vermogen vertegenwoordigt en dat...Lees meer
rug
  ... een rug was in het bargoens de aanduiding voor een bankbiljet van 1000 gulden ten tijde van de gulden...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
SRG
  ... de srg is de iso valutacode voor de vroegere surinaamse gulden de nationale munteenheid van suriname...Lees meer
girobetaalkaart
  ... de girobetaalkaart was een door de postbank nv aan particuliere rekeninghouders beschikbaar gesteld formulier waarmee deze betalingen konden verrichten of...Lees meer
geeltje
  ... een geeltje was in de tijd van de gulden een bargoense uitdrukking voor een bankbiljet van 25 gulden...Lees meer
geld eenheid
  ... met de term geldeenheid wordt de rekeneenheid bedoeld waarin in geld uitgedrukte waarden worden aangegeven...Lees meer
beleggingsstudieclub
  ... Een van de betere manieren om het beleggen in de vingers te krijgen is door lid te worden van een...Lees meer
antilliaanse gulden
  ... Voor de invoering van de euro was de antilliaanse gulden de munteenheid van de nederlandse antillen...Lees meer
coupure
  ... de coupure is de grootte omvang of nominale waarde van bankbiljetten aandelen obligaties of andere waardepapieren...Lees meer
beursindex
  ... het begrip beursindex wordt dagelijks in de media genoemd bijvoorbeeld de aex of de dowjones maar wat is nu zo'n...Lees meer
faucet
  ... de faucet maakt experimenteren zonder enig risico mogelijk een beetje cryptoliefhebber zet natuurlijk als zijn euro's die hij kan missen om...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.