Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 25 juli 2015

Betalingsverkeer

Betalingsverkeer


Met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen.

Betalingsverkeer


Vaak worden van dit betalingsverkeer nadere detailleringen gemaakt, bijvoorbeeld door deze onder te verdelen in groot- en detailhandel en bijvoorbeeld of het betalingsverkeer in chartale of girale vorm heeft plaatsgevonden.

Vertalingen van betalingsverkeer

Engels:   flow of payments
Gebruikte begrippen in betalingsverkeer


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

geldstroom
  ... de term geldstroom komt uit de wereld van de economische modellen dus waar men de economie in wiskundige grootheden uit...Lees meer

Begrippen waar betalingsverkeer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

too big to fail
  ... we zeggen van een bank dat deze too big to fail is als een faillissement zo'n grote...Lees meer
inactief geld
  ... onder inactief geld verstaan we 1 geld dat niet gebruikt wordt in de economie het is het geld in...Lees meer
geldschepping
  ... onder geldschepping verstaan we in omloop brengen van nieuw chartaal geld door een circulatiebank of de staat anders dan voor...Lees meer
geldschepping buitenlands betalingsverkeer
  ... een speciale vorm van geldschepping is de de geldschepping door buitenlands betalingsverkeer...Lees meer
hoofdrekeningbanken
  ... de hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank is de rekening die iedere bank...Lees meer
kapitaalbalans
  ... de kapitaalbalans of ook wel de kapitaalrekening vinden we terug op de de...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
deviezenbank
  ... een deviezenbank is een kredietinstelling die door de nederlandsche bank nv is gemachtigd om onder haar toezicht bemiddeling te verlenen...Lees meer
swiftbetaling
  ... een swift is een vorm van betalen in het kader van het buitenlands betalingsverkeer waarbij gebruik gemaakt wordt van...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer
compensating balances
  ... compensating balances zijn al of niet verplicht aan te houden creditsaldi meestal zonder dat op deze saldi rente wordt...Lees meer
BIB
  ... de bib is de internationale bank die onder meer het betalingsverkeer verzorgt tussen nationale centrale banken...Lees meer
circuit overschrijdend verkeer
  ... onder het circuitoverschrijdend verkeer verstaan cq verstonden we een vorm van giraal betalingsverkeer waarbij twee betalingscircuits zijn betrokken om overboekingen...Lees meer
gebonden betalingsverkeer
  ... onder een gebonden betalingsverkeer verstaan we een systeem waarbij alle betalingsverkeer met het buitenland onder toezicht is gesteld van...Lees meer
hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank nv
  ... de hoofdrekening van banken bij de nederlandsche bank nv is de rekening die...Lees meer
interbancair
  ... de term interbancair wordt gebruikt bij zaken die betrekking hebben op of plaatsvindend tussen banken onderling...Lees meer
intercircuit verkeer
  ... intercircuit verkeer wordt ook wel kruisverkeer genoemd het is was het betalingsverkeer tussen twee verschillende betalingscircuits zie ook bij betalingscircuit...Lees meer
bruto afwikkelingssysteem
  ... onder een bruto afwikkelingssysteem verstaan we het systeem waarbij de afwikkeling van transacties die voortkomen uit het effectenverkeer of...Lees meer
giraalbetalingsverkeer
  ... giraal betalingsverkeer is betalingsverkeer in de vorm van girale betalingen dus overboekingen van de ene rekening naar de andere...Lees meer
valutering
  ... onder valutering verstaan we het toekennen van een valutadatum aan een mutatie veel banken gebruiken dit voor een aardige bijverdienste door...Lees meer
bank voor internationale betalingen
  ... Met de in bazel zwitserland gevestigde bank voor internationale betalingen die vaak wordt aangeduid met de afkortingen bib...Lees meer
bank voor nederlandsche gemeenten nv
  ... Onder de bank voor nederlandsche gemeenten nv verstaan we een in den haag gevestigde instelling waarvan...Lees meer
bankrekeningnummer
  ... Een bankrekeningnummer is een uniek nummer dat wordt toegekend aan een rekening bij een bank...Lees meer
betaalrekening
  ... onder een betaalrekening verstaan we een rekening bij een bank waarvan de voornaamste functie van deze bank is dat deze...Lees meer
betalingscircuit
  ... het betalingscircuit was een administratief systeem waarbinnen ten behoeve van van het girale betalingsverkeer gegevens zal naam adres woonplaats en rekeningnummer...Lees meer
bijlageloos verkeer
  ... onder bijlageloos verkeer verstaan we een vorm van betalingsverkeer waarbij de nadere informatie met betrekking tot de overboeking op...Lees meer
bijlagerijk verkeer
  ... onder bijlagerijk verkeer verstaan we een vorm van betalingsverkeer waarbij naast de zeer beknopte omschrijving op het dagafschrift de...Lees meer
turnaround document
  ... een turnaround document is een document in het betalingsverkeer dat na een bepaalde route voor de verwerking te hebben...Lees meer
vaste verrekenkoers
  ... een vaste verrekenkoers wordt ofwel eenzijdig door de overheid vastgesteld of wel door het sluiten van een overeenkomst...Lees meer
telegiroverkeer
  ... telegiroverkeer was voorheen het betalingsverkeer in de vorm van telefonische telex overboekingen telefoon wordt nauwelijks meer gebruikt en een...Lees meer
chartaal betalingsverkeer
  ... met het chartaal betalingsverkeer bedoelen we de betalingen met munten muntbiljetten en bankbiljetten dus eigenlijk gewoon contant afrekenen...Lees meer
elektronisch betalingsverkeer
  ... onder het elektronisch betalingsverkeer verstaan we het betalingsverkeer dat gebruik maakt van elektronische technieken met name op het gebied...Lees meer
europese raad voor het betalingsverkeer
  ... europese raad voor het betalingsverkeer is de raad die op internationaal niveau de samenwerking tussen de banken in het betalingsverkeer...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer
advies groep betalingsverkeer
  ... Een onherroepelijk advies is een mededeling per telefoon van een bank aan haar cli ënt dat ten gunste van diens...Lees meer
bank voor nederlandsche gemeenten nv
  ... onder de bank voor nederlandsche gemeenten nv verstaan we een in den haag gevestigde instelling waarvan...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.