Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 22 juni 2015

Europese Unie

Europese Unie


Onder de Europese Unie, die werd opgericht bij het verdrag van Maastricht in 1992, verstaan we een verzamelingnaam van Europese Gemeenschappen.

Daarnaast rekenen we de samenwerking op het gebied van veiligheid, justitie en binnen- en buitenlandsbeleid onder de Europese Unie.

Begrippen waar europese unie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

begrotingsdoel
  ... In het algemeen is een begrotingsdoel of begrotingsdoelstelling een bedrag of percentage dat men nastreeft bij het...Lees meer
boterberg
  ... de zogenaamde boterberg was het overschot aan boter dat in het begin van de europese unie ontstond door het hanteren...Lees meer
emi raad
  ... onder de emi raad verstaan we het hoogste besluitvormende orgaan van het europees monetair instituut...Lees meer
emiraad
  ... onder de emi raad verstaan we het hoogste besluitvormende orgaan van het europees monetair instituut...Lees meer
arbeidsmobiliteit
  ... De zogenaamde arbeidsmobiliteit geeft de beweeglijkheid van de productiefactor arbeid aan hoe groter de arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit hoe lager de werkloosheid...Lees meer
benelux
  ... België nederland en luxemburg besloten in 1944 tot het vormen van een douane unie onder de naam benelux deze douaneunie...Lees meer
g20
  ... de zogenaamde g20 komt regelmatig bijeen op een zogenaamde "g20 top" de landen die deel uit maken van de g20...Lees meer
eurozondaar
  ... een zogenaamde eurozondaar is een lidstaat van de europese unie die zich niet houdt aan de regels die zijn gesteld...Lees meer
graanberg
  ... de zogenaamde graanberg was het overschot aan boter dat in de beginjaren van de europese unie ontstond door het hanteren...Lees meer
melkplas
  ... de zogenaamde melkplas was het overschot aan melk dat in het begin van de europese unie ontstond door het hanteren...Lees meer
athene stockexchange
  ... De athene stock exchange is de beurs van griekenland in athene en is geopend in 1876 de athene stock exchange is sinds...Lees meer
economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer
conventie van lome
  ... de conventie van lomé is een overeenkomst tussen de europese unie en een groep ontwikkelingslanden acs landen...Lees meer
stabiliteitspact
  ... in het stabiliteits en groeipact vaak het stabiliteitspact genoemd hebben de lidstaten van de europese unie vastgelegd dat elk land...Lees meer
communautaire financiering
  ... met communautaire financiering wordt de financiering van projecten door instellingen van de europese unie bedoeld zoals bijvoorbeeld de europese...Lees meer
euromarkt
  ... onder het begrip euromarkt verstaan we de gemeenschappelijke markt van de lidstaten van de europese unie gemeenschappen...Lees meer
european free trade area
  ... de european free trade area ofwel de efta is een vrijhandelszone binnen de landen van de europese...Lees meer
europese rekenkamer
  ... de europese rekenkamer is een orgaan binnen de europese unie dat gevestigd is in luxemburg...Lees meer
ICBE
  ... de term undertakings for collective investment in transferable securities refereert aan een richtlijn van de...Lees meer
UCITS
  ... de term undertakings for collective investment in transferable securities refereert aan een richtlijn van de...Lees meer
undertakings for collective investment in transferable securities
  ... de term undertakings for collective investment in transferable securities refereert aan een richtlijn van de...Lees meer
derogatie
  ... derogatie is een term die wordt gebruikt in het kader van de economische en monetaire unie...Lees meer
Economische Unie
  ... we verstaan in het algemeen onder een economische unie een bepaalde formeel geformuleerde vorm van economische integratie zo zal er...Lees meer
handelsverruiming
  ... het begrip handelsverruiming betekent dat de handel tussen lidstaten van een economische integratievorm bijvoorbeeld de europese unie wordt gestimuleerd door...Lees meer
handels verruiming
  ... het begrip handelsverruiming betekent dat de handel tussen lidstaten van een economische integratievorm bijvoorbeeld de europese unie wordt gestimuleerd door...Lees meer
pact voor stabiliteit en groei
  ... het pact voor stabiliteit en groei is een afspraak tussen de lidstaten van de europese unie...Lees meer
economische gemeenschap
  ... de europese economische gemeenschap ofwel de eeg wordt vaak gezien als de verre voorloper van de europese unie de europese...Lees meer
EGKS
  ... de in 1951 opgerichte europese gemeenschap voor kolen en staal was een eerste poging tot...Lees meer
europese gemeenschap voor kolen en staal
  ... de in 1951 opgerichte europese gemeenschap voor kolen en staal was een eerste poging tot...Lees meer
DKK
  ... de dkk is de iso valutacode voor de deense kroon de nationale munteenheid van denemarken en groenlanddenemarken is nog niet...Lees meer
besmetting
  ... de term besmetting in economische zin slaat op het feit dat een economische crisis in een bepaald land kan overslaan...Lees meer
buitensporige tekorten procedure
  ... de buitensporige tekortenprocedure is de naam voor een jaarlijkse terugkerende procedure waarbij wordt vastgesteld of de leden van de...Lees meer
drieprocentsnorm
  ... de zogenaamde drieprocentsnorm is een afspraak binnen de europese unie dat landen geen groter begrotingstekort dan drie procent mogen hebben...Lees meer
ECB raad
  ... de ecb raad is de roepnaam voor de algemene raad van de europese centrale bank een van de bestuursorganen...Lees meer
ecofinraad
  ... de ecofin raad is een onderdeel van de raad van ministers van de europese unie dit is het belangrijkste...Lees meer
wijnplas
  ... de zogenaamde wijnplas was het overschot aan wijn dat in de beginjaren van de europese unie ontstond door het hanteren...Lees meer
bankgeheim
  ... Onder het bankgeheim verstaan we de geheimhoudingsplicht van de bank met betrekking tot de in haar bezit zijnde gegevens van...Lees meer
eg aanbevelingadvies
  ... een eg aanbevelingadvies was voor de europese unie een uitspraak die geen juridische verplichtingen gaf voor de lidstaten...Lees meer
trojka
  ... de term trojka oorspronkelijk driespan is gegroeid in de politieke wereld en media en staat voor de toezichthouders op het...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer
EGverordening
  ... een eg verordening was een ten tijde van de eeg dus voor de europese unie een bindende instructie die een...Lees meer
europese monetaire unie
  ... de europese monetaire unie was een onderdeel van het proces van verdere integratie van het monetair en economisch...Lees meer
eurozone
  ... de eurozone is de eigenlijke muntunie van alle landen uit de europese unie die de euro als munteenheid hebben ingevoerd...Lees meer
gemeenschappelijke markt
  ... onder de gemeenschappelijke markt verstaan we de markt tussen de leden van de europese unie onderling...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
wet beperking exportuitkeringen
  ... sinds 1 januari 2000 regelt de wet beperking export uitkeringen dat u alleen recht hebt op een...Lees meer
agenda2000
  ... Onder agenda 2000 verstaan we een in 1997 gepresenteerd plan dat gericht was op de uitbreiding van de europese...Lees meer
EFTA
  ... de efta is een samenwerkingsverband tussen liechtenstein noorwegen ijsland en zwitserland met als doel de onderlinge vrije handel te bevorderen...Lees meer
acslanden
  ... de zogenaamde acs landen zijn een groep landen die vroeger tot de koloniã«n van landen uit de europese unie...Lees meer
egverordening
  ... een egverordening was een ten tijde van de eeg dus voor de europese unie een bindende instructie die een algemene...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.