zondag 7 juni 2015

Commissie van Orde

Commissie van Orde


Onder de Commissie van Orde verstaan we een door het bestuur van de Vereniging European Options Exchange (EOE) ingestelde commissie die bestaat uit door het bestuur aangewezen vertegenwoordigers van alle soorten leden.

De taken van de Commissie van Orde zijn:
- verzoeken van betrokkenen behandelen bij gerezen geschillen
tussen verschillende leden van de EOE;
- het behanden rapporten van de controlerende afdeling van de EOE, die betrekking hebben op de mogelijke overtredingen van de reglementen;
- het vaststellen of er een overtreding heeft plaatsgevonden;
- het behandelen van deze overtredingen en het nemen van disciplinaire maatregelen

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.