Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 21 mei 2015

Optiepremie

OptiepremieDe optiepremie is de koers van een optie. Er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties, waarbij het verschil hiertussen de marketmakerspread of bied/laatspread wordt genoemd.

Ook bij opties geldt: "alle waar is naar zijn geld".

De zogenaamd goedkope opties vinden we dan ook vooral bij de (far-)out-of-the-money opties met een korte looptijd.

De onderliggende waarde moet echter plotseling een grote sprong in de goede richting maken wil je met deze opties iets kunnen verdienen.

Sommige speculanten durven dat risico wel aan en daarom heeft zo'n optie nog altijd een geringe waarde.

Maar deze vorm van optiehandel is en blijft een vorm van pure speculatie, dus een soort van loterij met erg veel "nieten".

Volatility en optiepremie bij het kopen van opties


Volatility is een belangrijke factor als het aankomt op het kopen van opties. Het deel van de optiepremie dat door de verwachtingswaarde wordt gevormd wordt er voor een flink deel door bepaald.

Zeker na een fikse val is de volatility hoog. Een daarmee is de verwachtingswaarde hoog.

Een out-of-the-money optie is daardoor behoorlijk duur omdat daarbij de optiepremie volledig uit verwachtingswaarde bestaat.

Dit kan rare effecten geven. De volatility zakt meestal vrij snel terug als de vrije val van een aandeel ten einde is.. Daardoor wordt de verwachtingswaarde snel minder. Als de koers niet direct na een forse correctie weer omhoog schiet maar een geleidelijker pad omhoog kiest, dan is het heel goed mogelijk dat de premie van een calloptie daalt, ondanks een stijgende onderliggende waarde. Iets wat beginnende optiebeleggers behoorlijk in verwarring kan brengen. Men schat de richting goed in en toch levert het geen geld op. Een vreemd verschijnsel dat zich echter door de terugvallende volatility goed laat verklaren.

Dat onder deze de situatie voor de schrijver van (eveneens dure) putopties een stuk gunstiger is dan voor de koper van callopties spreek welhaast vanzelf. Maar een belegger die toch echt callopties wil kopen kan dus het beste kiezen voor in-the-money of nog liever deep-in-the-money opties. Deze bestaan vrijwel volledig uit intrinsieke waarde. Deze intrinsieke waarde reageert echter niet op de volatility.

Ook een spreadpositie met een in-the-money gekocht call en een out-of-the-money geschreven calloptie kan dan interessant zijn, hoewel de opbrengst door de geschreven call altijd begrensd zal zijn.

Gebruikte begrippen in optiepremie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
correctie
  ... een correctie of ook wel een terugval is een verandering in de trend van de koersen een eerste koersdaling na...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiehandel
  ... het geheel van personen instituten en procedures wat samenhangt met de dagelijkse handel in opties zowel op de optiebeurs als...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
speculatie
  ... speculatie is de bezigheid van de speculant zie daar voor verdere informatie...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar optiepremie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
nieuwstrading
  ... traders die zich bezig houden met nieuwstrading volgen het nieuws op de tv op internet hun smartphone etc en wachten...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
afnameplicht
  ... De afnameplicht komt uit de wereld van de geschreven putopties de schrijver van putopties heeft de plicht op zich genomen om...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
leverplicht
  ... de schrijver van een calloptie neemt een leverplicht op zich deze leverplicht wordt ook wel afnameplicht of verkoopplicht genoemd...Lees meer
volatility
  ... de volatility is de mate van beweging van de koers van een aandeel en wordt ook de beweeglijkheid genoemd...Lees meer
soorten volatility
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
volatilitysoorten
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
synthetische putoptie
  ... de synthetische putoptie stamt uit de begintijd van de handel in opties toen er slechts callopties te verkrijgen waren...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
koopplicht
  ... de schrijver van een putoptie neemt een koopplicht op zich deze koopplicht wordt ook wel afnameplicht genoemd...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
risicozoeker
  ... een risicozoeker is een persoon of instituut die bereid is om tegen ontvangst van een vergoedingmeestal premie genoemd iemands risico...Lees meer
schrijven van opties
  ... onder het schrijven van opties verstaan we het op je nemen van een leverplicht bij callopties en een...Lees meer
verval
  ... onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
theoretische waarde
  ... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer
tijdwaarde van een optie
  ... de tijdwaarde van een optie is het verschil tussen de daadwerkelijke optiepremie en de intrinsieke waarde van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.