Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 5 mei 2015

Ratio

RatioOok een Ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden. Kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratio. Bedrijfsanalisten, boekhouders en accountants zijn gek op ratio's.

Algemeen voorbeeld van veelgebruikte ratio's

Een ratio die we allemaal wel kennen is bijvoorbeeld het benzinegebruik van een auto ofwel het aantal kilometers dat je op een liter benzine kunt rijden. Of de snelheid die je rijdt, die wordt uit gedrukt in het aantal kilometers per uur. 

Het begrip ratio vinden we niet alleen bij bedrijven

Kengetallen worden gehanteerd om door vergelijking van verhoudingscijfers een beter inzicht te verkrijgen in de financiële situatie en de financiële ontwikkeling van een onderneming maar zoals die voorbeeld met de kilometers al laat zien zijn er ook buiten bedrijven vele voorbeelden te vinden. 

Voorbeelden uit de boekhouding: de verhouding van het eigen vermogen van een onderneming ten opzichte van haar vreemd vermogen. Of het aantal geretourneerde producten ten opzichte van het totaal aantal vervaardigde producten.

snelheid drukken we uit in de ratio kilometers per uur
Gebruikte begrippen in ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar ratio in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

empirische delta
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
verborgen gevaren van opties
  ... Opties zijn mooie beleggingshulpmiddelen maar ze hebben ingbeouwde gevaren...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
sharpe ratio
  ... de sharpe ratio is een getal ontwikkeld door william f sharpe in 1966 de sharperatio koppelt het rendement van het...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
achterblijver
  ... We spreken van een achterblijver bij een aandeel dat het al geruime tijd slechter doet dan een bepaalde norm waarbij...Lees meer
fantasie
  ... fantasie is een zeer belangrijke drijfveer van de belegger vaak is het juist de fantasie met betrekking tot een aandeel waardoor...Lees meer
koers dividend ratio
  ... de koers dividendratio is simpelweg de koers gedeeld door het dividend stel de koers is 80 en het dividend...Lees meer
koersdividendratio
  ... de koers dividendratio is simpelweg de koers gedeeld door het dividend stel de koers is 80 en het dividend...Lees meer
equalizing ratio
  ... de equalizing ratio geeft de mate waarin opties ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn de waardering wordt daarbij gecorrigeerd voor het risico...Lees meer
peg ratio
  ... de peg ratio wordt gebruikt voor het waarderen van groeiaandelen hierbij wordt de koers winst verhouding gedeeld door de verwachte...Lees meer
risicotolerantie
  ... één van de belangrijkste eigenschappen die een belegger moet hebben is een goed gevoel voor de hoeveelheid risico die hij...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
splitup
  ... een split up is de splitsing van coupures van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
controleerbaarheid trading
  ... een trader dient controleerbaar te werken al is het maar om het eigen functioneren van tijd tot tijd tegen het...Lees meer
hinesratio
  ... de hines ratio is de berekening van een uitgebreide vorm van de put call ratio waarbij de volumes meegenomen...Lees meer
hogcornratio
  ... de hog corn ratio behoort evenals de feedratio tot de kengetallen waarmee in de termijnhandel verschillende contracten aan...Lees meer
kapitaalcoefficient
  ... de kapitaalcoëfficient of ook wel capital output ratio laat zien hoeveel kapitaal er nodig is om een eenheid nationaal product...Lees meer
advance decline ratio
  ... De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman...Lees meer
accounts payable turnover ratio
  ... De accounts payable turnover ratio is een financieel kengetal op ondernemingsniveau en...Lees meer
acidtest
  ... Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief...Lees meer
golden ratio
  ... wat is de golden ratio? de golden ratio of ook wel de golden mean is de verhouding tussen twee opeenvolgende...Lees meer
relatieve sterkte MACD
  ... de relatieve sterkte macd is een combinatie van twee bekende technieken uit de technische analyse namelijk de macd...Lees meer
sterlingratio
  ... de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten...Lees meer
feedratio
  ... de zogenaamde feed ratio is een verhoudingsgetal uit de wereld van de termijnhandel waarmee de kosten van voeding van...Lees meer
member short ratio
  ... de member short ratio of msr is een sentiment indicator die de short selling dus het verkopen van...Lees meer
upside downside ratio
  ... de upside downside ratio indicator wordt eenvoudig berekend uit...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
pessimistic return ratio
  ... de term prr ofwel de pessimistic return ratio komt uit de wereld van de moneymanagement technieken...Lees meer
PRR
  ... de term prr ofwel de pessimistic return ratio komt uit de wereld van de moneymanagement technieken...Lees meer
callputratio
  ... de call put ratio is de verhouding tussen het aantal verhandelde callopties en putopties over een bepaalde periode...Lees meer
exportquote
  ... de exportquote is de verhouding tussen het nationaal inkomen en de export van een land...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
current ratio
  ... de normwaarde voor een goede current ratio is 2 volgens analisten van belang omdat dit aangeeft of op de...Lees meer
dynamische liquiditeit
  ... bij bedrijfsanalyses wordt vaak gebruik gemaakt van de dynamische liquiditeit in plaats van bekende kengetallen als de current ratio...Lees meer
schuldverhouding
  ... de schuldverhouding of ook wel debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze ratio...Lees meer
bull bear ratio
  ... de bull bear ratio valt in de groep van de sentimentsindicatoren en is gebaseerd op een ondervraging van...Lees meer
neutralestrategie
  ... we gebruiken een neutrale optiestrategie als we verwachten dat de beurs de komende tijd niet of slechts gering zal...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
barrons confidence index
  ... Een wekelijkse index van bedrijfsobligaties die door barron's een uitgave van "dow jones" wordt gepubliceerd...Lees meer
current ratio
  ... de current ratio is een verhoudingsgetal dat indiceert in welke mate een bedrijf aan zijn kortlopende verplichtingen kan voldoen...Lees meer
quickratio
  ... onder de quickratio ook wel acid test of acid test ratio genoemd verstaan we de vlottende activa exclusief de...Lees meer
deltabenadering
  ... de delta van een optie wordt meestal als bijproduct de hedge ratio uit de black and scholes formule berekend...Lees meer
deltafactor
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
expenseratio
  ... de expense ratio meet de kosten van een beleggingsfonds zoals de operationele kosten de salarissen en dergelijke en vergelijkt...Lees meer
stock warrant ratio
  ... stock warrant ratio is een andere benaming van de leverage bij een warrant hedge...Lees meer
dow ratio
  ... de dow ratio's zijn een vorm van retracement lijnen vergelijkbaar met gann retracement of fibonacci retracement de gebruikte retracementpercentages bij...Lees meer
price to book
  ... de price to book meestal afgekort tot p b is een financieel kengetal dat wordt berekend door de...Lees meer
position management ratio
  ... de position management ratio is de verhouding tussen het aantal trades dat winnend is afgesloten en het aantal...Lees meer
constante ratio portefeuille
  ... bij een constante ratio portefeuille wordt er een constante verhouding in absolute bedragen aangehouden tussen een aantal beleggingsvormen...Lees meer
iaratio
  ... in de economie is de i a ratio de verhouding tussen het aantal mensen dat economisch actief is...Lees meer
interest coverage ratio
  ... worden de meeste kengetallen ontleend aan de balans de interest coverage ratio wordt ontleend aan de resultatenrekening...Lees meer
market to bookratio
  ... onder de market to book ratio verstaan we de aandelenkoers gedeeld door de boekwaarde per aandeel...Lees meer
noemereffect
  ... bekende verhoudingsgetallen zoals de collectieve lastendruk en de schuldquote vallen door het noemereffect lager uit dank zij de groei van...Lees meer
ratio schaalverdeling
  ... onder de ratio schaalverdeling verstaan we dat bij een grafiek met een ratioschaal de afstanden tussen de schaalverdelingen op...Lees meer
solvabiliteitsratio a
  ... de solvabiliteitsratio's geven een indicatie voor de financiële stabiliteit van een bedrijf op de langere termijn we kennen de...Lees meer
callratio spread
  ... een call ratio spread is te vergelijken met de call...Lees meer
calmar ratio
  ... de calmar ratio is een vorm van risicoanalyse deze neemt het gemiddelde rendement van de afgelopen 36 maanden en...Lees meer
Sortino ratio
  ... de sortino ratio is een minder vaak gebruikte variant op de sharpe ratio waarbij alleen de negatieve afwijkingen van...Lees meer
splitup ratio
  ... de split up ratio is de verhouding waarin een split up plaatsvindt bijvoorbeeld bij twee nieuwe aandelen voor...Lees meer
bisratio
  ... de bis ratio geeft aan hoe gezond de financi ële positie van een bank is hierbij wordt gekeken naar de solvabiliteit en...Lees meer
book to bill ratio
  ... de book to bill ratio bij een bedrijf is de verhouding tussen nieuwe orders en orders die...Lees meer
debt service coverage ratio
  ... de debt service coverage ratio is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf in staat is...Lees meer
debt service ratio
  ... met de debt service ratio bedoelen we de mate waarin de betalingen van rente en aflossing door de...Lees meer
debt to equity ratio
  ... onder de debt to equity ratio verstaan we de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen bij...Lees meer
inactieven actieven ratio
  ... de verhouding tussen inactieven en actieven wordt de inactieven actievenratio genoemd deze ratio geeft een goede indruk over de werking van...Lees meer
returnoncapitalemployed
  ... met de engelse term return on capital employed wordt een techniek bedoeld om te meten wat voor...Lees meer
solvabiliteitsratios
  ... met de solvabiliteitsratios wordt de solvabiliteit van een onderneming in kaart gebracht onder de solvabiliteit van een onderneming verstaan we...Lees meer
winstpakken
  ... met winstpakken wordt hetzelfde als met winstnemen bedoeld dus het verzilveren van opgebouwde nu nog papieren koerswinsten op een fonds...Lees meer
treynorindex
  ... de treynor index is een variant op de sharpe ratio waarbij in plaats van de standaardeviatie de beta van...Lees meer
vermogensstructuur
  ... de vermogensstructuur is de wijze waarop een onderneming is gefinancierd door investeerders de meest basale kwestie bij het aantrekken...Lees meer
omloopsnelheid van de voorraad
  ... de omloopsnelheid van de voorraad is de ratio van de jaarlijkse verkopen ten opzichte van de voorraden...Lees meer
exitstrategie
  ... de term exitkorting komt uit de wereld van de pensioenen het is een vorm van een boete die sommige verzekeringsmaatschappijen de exitstrategie helpt bij het beheersen van...Lees meer
verliezen en verliezers
  ... een goed hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om...Lees meer
specialistshortratio
  ... de specialist short ratio wordt berekend door de verkopen van specialisten in de beurs en effectenwereld te delen...Lees meer
sterling ratio techniek
  ... de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten...Lees meer
STIX
  ... stix behoort tot de breath indicatoren is ontwikkeld door gerald appel hierbij wordt de ratio genomen van het aantal gestegen fondsen en...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
warrantratio
  ... de warrant ratio is de hoeveelheid onderliggende waarde die met een warrant verkregen kan worden...Lees meer
zratio
  ... de z ratio geeft aan hoeveel sneller een warrant stijgt dan het onderliggende aandeel waarbij we er van uitgaan...Lees meer
optiestrategie
  ... een optiestrategie is een combinatie van één of meer opties die speciaal...Lees meer
cashratio beleggingsfonds
  ... bij een beleggingsfonds verstaan we onder de cash ratio de verhouding tussen contanten en belegd vermogen...Lees meer
futures hedgeratio
  ... de futures hedge ratio is het aantal contracten dat nodig is voor een volledige hedge dus dekking van...Lees meer
payoutratio
  ... er zijn meerdere begrippen die met payout ratio worden aangeduid 1 dividend per aandeel gedeeld door nettowinst per aandeel maal...Lees meer
doelstellingvandeonderneming
  ... de doelstelling van de onderneming die ook wel de missie wordt genoemd is de situatie die de...Lees meer
earnings price ratio
  ... de earnings price ratio is de engelse benaming van de koers winstverhouding dus de huidige koers gedeeld door...Lees meer
peratio
  ... de p e ratio is een afkorting voor price earning verhouding dit is de koers van een aandeel gedeeld...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
call tabletop
  ... onder het begrip call table top verstaan we een optiestrategie die voor een groot deel overeen komt met...Lees meer
accounts receivable turnoverratio
  ... de accounts receivable turnover ratio geeft een indicatie over de snelheid waarmee de organisatie haar geld binnen haalt...Lees meer
debtratio
  ... de debt ratio geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen tevens geeft deze...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.