woensdag 13 mei 2015

personal Income and Consumption

personal Income and ConsumptionDe personal Income and Consumption indicator, één van de economic indicators van de FED, staat ook bekend onder de naam, Peronal Income and Outlays. Onder personal income wordt het inkomen gerekend dat uit allerlei bronnen komt zoals loon, opbrengst eigen onderneming, beleggingen, rente en andere ontvangen bedragen.

Met Personal Outlays worden de uitgaven bedoeld die daarbij worden onderverdeeld in duurzame goederen, niet-duurzame goederen en diensten.

Omdat het inkomen de voornaamste factor is als we het over consumeren hebben, Amerikanen gemiddeld 95% van elke ontvangen dollar weer uitgeven en de economie voor tweederde door deze uitgaven bepaald wordt telt deze indicator zwaar mee bij te nemen beslissingen. Als consumenten veel besteden is dit gunstig voor bedrijven en daarmee ook voor de aandelenbeurs.

De bron van personal Income and Consumption is "the bureau of economic analysis of the department of commerce" en het wordt maandelijks gepubliceerd op de eerste werkdag van de maand om 8:30. De data slaart op de voorlaatste maand.
Gebruikte begrippen in personal income and consumption


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

consumeren
  ... er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument...Lees meer
data
  ... eerste betekenis van data in de ict wereld hebben we het over gegevens of informatie in machinaal of elektronisch leesbare...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.