woensdag 6 mei 2015

frictiewerkloosheid

frictiewerkloosheidOnder frictiewerkloosheid verstaan we het tijdelijk niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Er is wel vraag en er is aanbod maar door verschillende redenen, zoals een niet sluitende opleiding of ervaring weten deze niet tot elkaar te komen.

We zeggen ook wel dat er tijd gaat verlopen tussen het ontstaan en het vervullen van de vacature, ondermeer omdat deze niet bij degenen bekend is die voor het vervullen van de vacature zorg zouden kunnen dragen.
Gebruikte begrippen in frictiewerkloosheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.