vrijdag 15 mei 2015

Betalingsbalans

BetalingsbalansDe betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet-ingezetenen (het buitenland) gerekend over een jaar.

Vertalingen van betalingsbalans

Engels:   balance of payments

Gebruikte begrippen in betalingsbalans


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
ingezetenen
  ... de ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de nederlandse economie dit zijn personen die langer dan één...Lees meer

Begrippen waar betalingsbalans in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

macroeconomie
  ... de macro economie bekijkt de economische activiteiten op het niveau van een land of een samenwerking van landen...Lees meer
kapitaalverkeer
  ... onder kapitaalverkeer verstaan we grensoverschrijdende transacties uit met betrekking tot leningen beleggingen en directe investeringen zoals we die terugvinden...Lees meer
kapitaalopbrengstenbalans
  ... de kapitaalopbrengstenbalans is een onderdeel van de betalingsbalans dat zowel de inkomende als de uitgaande rente en de dividend betalingen omvat...Lees meer
inkomensoverdrachten rekening
  ... onder inkomensoverdrachtenrekening verstaan we een deelrekening van de betalingsbalans waar we de betalingen en ontvangsten van in het kader van...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
confrontatie van middelen en bestedingen
  ... de zogenaamde confrontatie van middelen en bestedingen is een soort tabel op basis van de nationale...Lees meer
handelsbalans
  ... onder de handelsbalans die ook wel goederenbalans wordt genoemd verstaan we een onderdeel van de betalingsbalans van een land dat...Lees meer
inkomensrekening
  ... onder de inkomensrekening verstaan we een deelrekening van de betalingsbalans waar we de ontvangsten en de uitgaven van de primaire...Lees meer
salderingsrekening
  ... de salderingsrekening is een sluitrekening van de betalingsbalans die slechts tot doel heeft een formeel evenwicht op de balans te...Lees meer
debiteurland
  ... onder een debiteurland verstaan we een land dat bijna elk jaar een tekort op de betalingsbalans laat zien...Lees meer
basic balance
  ... De basic balance is de som van de lopende rekening van de betalingsbalans plus het lange kapitaalverkeer...Lees meer
lopende rekening
  ... 1 andere soms gebruikte benaming voor een rekening courant bij een bank 2 meestal wordt bij de lopende rekening een...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.