zondag 3 mei 2015

Belastbaar inkomen

Belastbaar inkomenHet belastbaar inkomen is in het algemeen de grondslag voor heffingen en belasting volgens het schijventarief voor de belastingdienst.

Deze verstaat onder het belastbaar inkomen de inkomsten uit arbeid, uit periodieke uitkeringen, uit rente, verhuring en/of eigen woning, waarbij dit totaal mag worden verminderd met de uitgaven voor premies volksverzekeringen, aftrekbare giften, buitengewone lasten,  rente van schulden en/of de rentevrijstelling .

De belastingvrije som is bij de berekening al in mindering gebracht,

Ook eventuele te verrekenen verliezen mogen worden afgetrokken.

Vertalingen belastbaar-inkomen

Engels:  taxable income
Engels:  steuerpflichtiges Einkommen
Engels:  revenu imposable

Gebruikte begrippen in belastbaar inkomen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
schijventarief
  ... het schijventarief is de in nederland gehanteerde methode voor de vaststelling van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer

Begrippen waar belastbaar inkomen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

belastbare som
  ... De fiscus bedoelt met de term belastbare som het belastbaar inkomen verminderd met de inkomensaftrek die van...Lees meer
spaareffecten
  ... spaareffecten hebben een tijdlang bestaan in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw het waren participaties in...Lees meer
verzamelinkomen
  ... het verzamelinkomen is het inkomen van box i inkomen van box ii en het belastbaar inkomen van box iii...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.