zondag 10 mei 2015

basisperiode


basisperiodeDe basisperiode is de grondslag bij de berekening van indexcijfers.

De prijzen in het basisjaar worden op 100 gesteld. Bij de berekening van de consumenten prijsindex (cpi) door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt het basisjaar elke vijf jaar verlegd in verband met veranderende koopgewoonten van het publiek.

Gebruikte begrippen in basisperiode


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

basisjaar
  ... het basisjaar is de grondslag bij de berekening van indexcijfers niet te verwarren met de index van de beurs...Lees meer
prijsindex
  ... een prijsindex is een index waarin de prijzen van een bepaald goederenpakket worden bijgehouden en die daarmee een goede graadmeter...Lees meer

Begrippen waar basisperiode in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.