maandag 18 mei 2015

Regressie

RegressieRegressie in een veelgebruikte techniek om de grote lijn te vinden in een hoeveelheid gegevens. Ook in de technische analyse komen we het begrip regressie veelvuldig tegen.

Grafisch wordt dit meestal uitgebeeld door het trekken van een lijn die de meeste punten zoveel mogelijk benadert.

Omdat we de lijn door kunnen trekken, hebben we een indicatie voor de globale richting in de toekomst.

Maar niet meer dan dat.

Een rechte lijn (linker grafiek) noemen we 1e orde regressie, een kromme lijn is minimaal 2e orde, en soms ook 3e of 4e orde.

(rechter grafiek) Een toepassing bij technische analyse is de volgende:

We berekenen dagelijks een 1e orde regressielijn, en nemen de hoek die deze maakt met de X-as, de horizontale as.

Deze worden uitgezet in een grafiek, wat dan het volgende oplevert (onderste grafiek)

We zien dat de gele lijn, waarbij we een regressielijn van 5 dagen berekenen, alle toppen en dalen goed aangeeft.
Gebruikte begrippen in regressie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
hoek
  ... in de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd was deze vloer onderverdeeld in...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
regressielijn
  ... een regressielijn is de lijn die een aantal punten in een grafiek het beste benadert met andere woorden de som...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer

Begrippen waar regressie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

autoregressie
  ... Onder autoregressie verstaan we het voorspellen van de volgende waarde in een reeks getallen op basis van de regressie van...Lees meer
ARIMA
  ... arima ofwel auto regressive integrated moving average is een techniek voor het voorspellen van koersen op basis van regressie modellen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.