Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 26 april 2015

Het technische analyse misverstand

Het technische analyse misverstand

Veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op Technische analyse. Technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde lijntjes waar verder geen enkele waarde aan ontleend mag worden. Dat er mensen heel goed hun brood mee weten te verdienen is iets waar men liever niet bij stil staat want dat ontkracht het negatieve beeld teveel.

Immers, een echte belegger kijkt naar jaarverslagen, naar winstverwachtingen, naar de economie, naar de cashflow en de EBITDA, naar het management, naar de concurrentie en dergelijke. Kortom, hij is met de echt serieuze dingen die bij goed beleggen horen, bezig.

De technisch analist vindt dat allemaal prima. Iedereen die dat soort dingen wil doen moet dat vooral doen. Het is een onschuldige bezigheid die verder niemand enig kwaad doet.

De echte belegger komt dan altijd met het verhaal dat je de toekomst van een bedrijf (en dus de aandelenkoers) nooit kunt voorspellen op basis van het verleden. En daar heeft hij beslist een punt. Dat kan inderdaad ook niet. Iedere technische analist zal dat zondermeer beamen, want dat is het doel van technische analyse ook helemaal niet.

De beurs en daarmee ook individuele aandelen, wordt bewogen door sentiment en emotie. Hebzucht en angst zijn de voornaamste emoties. Waardoor die emoties ontstaan vindt de technisch analist totaal oninteressant, zolang hij die emoties maar zichtbaar kan maken.

Want zichtbare emoties betekenen geld verdienen. Zo simpel is dat. En dat heeft helemaal niets te maken met het voorspellen van de toekomst van een bedrijf. Het heeft ook helemaal niets te maken met het verleden van een bedrijf. Sterker nog, het heeft zelfs niets te maken met de huidige situatie van het bedrijf of van de gehele beurs.

Het gaat erom wat voor emotie de meerderheid (de sturende kracht) van de beleggers op dat moment heeft. Dat is interessant. De rest is bijzaak. Wil iedereen aandeel XYZ? Dan nemen we een positie gericht op een tijdelijke stijging van XYZ.

Dus als u een "echte belegger" bent die absoluut niet gelooft in technische analyse, besef dan dat de technische analist niet bezig is om het bedrijf dat u zo nauwgezet bestudeert in de gaten te houden, maar dat hij de manier waarop men daarop reageert graag in kaart brengt.

De technisch analist verdient geen geld aan aandelen of een bedrijf. Hij verdient aan het gedrag van andere beleggers dat hij zichtbaar maakt. Misschien dus wel aan u.




Gebruikte begrippen in technische analyse misverstand


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkoers
  ... De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
betekenen
  ... met het begrip betekenen waarbij men ook wel spreekt van het uitbrengen van een exploot bedoelt men het ter kennis...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
brood
  ... een bekend gezegde in de kop en we komen een variant hiervan...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
technisch analist
  ... een technisch analist is iemand die zich bezighoudt met technische analyse om markten of fondsen te...Lees meer
technische analyse
  ... technische analyse is omstreden volgens vele "echte beleggers" zoals ze zichzelf voor in beleggingsclubs graag noemen is technische analyse een...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.