Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 8 april 2015

COCO

COCO

De COCO is een nieuw financieel product dat gelanceerd is door de banken die druk bezig zijn om aan de eisen van basel III te voldoen. De coco is een combinatie van een aantal al bekende producten. De basis is een vorm van een achtergestelde obligatie. Maar dan wel een obligatie waarbij de uitgevende partij de rentebetaling mag stoppen als deze met problemen zit. Ook is het mogelijk dat de COCO wordt omgezet in aandelen.

Als deze acties vinden plaats onder vastgelegde omstandigheden. Dat maakt het geen product voor de doorsnee particuliere belegger die vaak dit soort financiƫle hoogstandjes nauwelijks tot niet kunnen doorzien.

De AFM heeft banken al gewaarschuwd dat het verkopen van dit soort producten wel eens op gespannen voet met de verplichte zorgplicht kan staan. Ze hebben meestal een wat hoger rendement en dat kan ze te aantrekkelijk maken voor beleggers en hun op provisiebasis werkende adviseurs. Dat het risico hoog kan zijn wordt er meestal maar even niet bij verteld. Het is dus meer een product voor institutionele beleggers die vaak beter het risico in kunnen schatten.
Gebruikte begrippen in COCO


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

achtergestelde obligatie
  ... Een achtergestelde obligatie is een obligatie die pas na de normale obligaties en andere vorderingen wordt afgelost bij liquidatie...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
particuliere belegger
  ... een particuliere belegger is een belegger die gewoon uit een persoon van vlees en bloed bestaat en die het...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
zorgplicht
  ... de wettelijk verplichte zorgplicht is een zeer vage en onduidelijke taak van banken om de belangen van de klant optimaal...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.