Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 3 maart 2015

nettowinst

nettowinstDe netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst (verkoopprijs -/- inkoop of verkoopprijs -/- fabricage) kosten als belastingen, rente, afschrijving en dergelijke worden afgetrokken.

De netto winst wordt gezien als een zeer belangrijke graadmeter voor de gang van zaken binnen een onderneming .

Tenslotte is het behalen van winst de een van de voornaamste redenen waarom de onderneming bestaat.

Soms vinden we in de nettowinst éénmalige baten en lasten of buitengewone baten en lasten terug, maar dat is niet altijd het geval.
Gebruikte begrippen in nettowinst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar nettowinst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

groeiaandeel
  ... het begrip groei kan in diverse economische betekenissen worden gebruikt in het algemeen zullen we in de economie groei zien als...Lees meer
rentabiliteit
  ... de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat...Lees meer
kasstroom
  ... onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een...Lees meer
dilution
  ... dilution is de engelse term voor de toename van het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf door bijvoorbeeld de uitoefening...Lees meer
gemiddeld boekhoudkundige rendement
  ... het gemiddelde boekhoudkundige rendement is het rendement dat wordt verkregen door de gemiddelde nettowinst per tijdsperiode &#8211 in...Lees meer
payout
  ... de pay out is de verhouding tussen de nettowinst en het bedrag dat aan de aandeelhouders als dividend wordt...Lees meer
netto winst per aandeel
  ... de nettowinst per aandeel is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs...Lees meer
cashflow per aandeel
  ... de cash flow per aandeel is een bedrag aan nettowinst na belastingen plus afschrijvingen maw de cash...Lees meer
kasstroom
  ... de bruto kasstroom is de nettowinst vermeerderd met afschrijvingen...Lees meer
EBITDA
  ... ebitda is een afkorting van earnings before interest taxes depreciation and amortisation ofwel winst vã³ã³r rente belastingen afschrijvingen en herwaarderingen...Lees meer
kasstroom
  ... onder de kasstroom of het vaker gebruikte engelse woord cash flow verstaan we de som van de nettowinst van een...Lees meer
winstverdeling
  ... de winstverdeling is de verdeling van de nettowinst van een vennootschap over de reserves en over aandeelhouders die deze winst...Lees meer
winst per aandeel
  ... de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande...Lees meer
payoutratio
  ... er zijn meerdere begrippen die met payout ratio worden aangeduid 1 dividend per aandeel gedeeld door nettowinst per aandeel maal...Lees meer
cashgain
  ... onder de term cash gain verstaan we dat deel van de som van de afschrijvingen en de nettowinst na...Lees meer
earnings per share
  ... earnings per share ofwel winst per aandeel is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
financieel risico
  ... Één van de risico's van een onderneming is het financieel risico dat ontstaat bij het gebruik van veel vreemd...Lees meer
ingehouden winst
  ... we spreken van de ingehouden winst bij dat deel van de nettowinst van een onderneming dat wordt toegevoegd aan...Lees meer
WPA
  ... de wpa is de veelgebruikte afkorting van winst per aandeel dit is de nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen...Lees meer
brutokasstroom
  ... onder de bruto kasstroom verstaan we de nettowinst van een onderneming vermeerderd met afschrijvingen die deze onderneming heeft gedaan...Lees meer
correctiefactor per aandeel
  ... onder de correctiefactor per aandeel verstaan we de correctie van een aandeel zoals de nettowinst het dividend en...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.