Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 3 maart 2015

Liquiditeit

Liquiditeit1. (bedrijfseconomisch)
De mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen. Dus de mate waarop snel geld vrijgemaakt kan worden.

2. (effectenhandel)
Kans dat een transactie uitgevoerd kan worden omdat er voldoende handel is. In een markt met een slechte liquiditeit is het slecht handelen. We kunnen dan een transactie niet afsluiten bij gebrek aan een tegenpartij, of we kunnen deze alleen tegen zeer slechte condities afsluiten.
Gebruikte begrippen in liquiditeit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer

Begrippen waar liquiditeit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

speculant
  ... de term "speculant" heeft een ongunstige ondertoon voor de media en daardoor veel slecht geïnformeerde...Lees meer
narrow market
  ... een narrow market is een markt waarbij weinig biedprijzen en laatprijzen worden gegeven cq weinig koop en verkooporders worden...Lees meer
balansanalyse
  ... Onder een balansanalyse verstaan we de analyse van het financi ële weerstandsvermogen van een onderneming bij de balansanalyse wordt met name gekeken...Lees meer
onroerend goed
  ... een bekende vorm van beleggen is natuurlijk in onroerend goed meestal wordt er bij beleggen in onroerend...Lees meer
rentespectrum
  ... het zogenaamde rentespectrum is het geheel van met elkaar samenhangende rentevoeten waarvan de hoogte afhankelijk is van de omvang...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
beleggingstips
  ... Beleggingstips zult u op deze website niet vinden hier zijn een aantal goede redenen voor namelijk een echt goede tip valt...Lees meer
vastgoed
  ... vastgoed is een veel gebruikte term voor onroerend goed denk bij vastgoed aan huizen winkels kantoorpanden en dergelijke...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
beurstips
  ... beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips...Lees meer
goudentips
  ... beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips...Lees meer
liquiditeitsrisico
  ... onder het liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld ofwel het...Lees meer
abusivesqueeze
  ... Abusive squeeze valt onder de dubieuze handelingen om een kunstmatig prijsniveau tot stand te brengen hierbij dwingt een partij...Lees meer
acidtest
  ... Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief...Lees meer
overliquiditeit
  ... onder een overlijdensrisicoverzekering verstaan we een verzekering waaronder alleen een uitkering plaatsvindt bij overlijden van de verzekerde...Lees meer
meltdown
  ... een meltdown is een wat over the top benaming voor het inklappen van de beurskoersen compleet met het wegvallen van...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
liquiditeit van de1e orde
  ... de liquiditeit van de 1e orde is de verhouding tussen de liquide middelen en het vreemd...Lees meer
liquiditeitbelegging
  ... onder de liquiditeit van een belegging verstaan we de verhandelbaarheid van een belegging op een redelijk stabiele...Lees meer
dynamische liquiditeit
  ... bij bedrijfsanalyses wordt vaak gebruik gemaakt van de dynamische liquiditeit in plaats van bekende kengetallen als de current ratio...Lees meer
liquiditeitsratio
  ... de liquiditeitsratio is een verhoudingsgetal dat als hulpmiddel dienst doet bij het verkrijgen van een inzicht in het vermogen van...Lees meer
manipuleren
  ... onder manipuleren van de beurs verstaan we het toepassen van trucs en kunstgrepen die de koersen op de beurs in...Lees meer
liquiditeit van de 2e orde
  ... de liquiditeit van de 2e orde is het geheel van liquide middelen plus kortlopende vorderingen en...Lees meer
liquiditeit van de 3e orde
  ... een liquiditeit van de 3e orde is de verhouding tussen liquide middelen plus kortlopende vorderingen plus...Lees meer
binnenlandse geldhoeveelheid
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
geldvoorraad
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
primaire liquiditeit
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
primaire liquiditeitenmassa
  ... de primaire liquiditeitenmassa is de benaming die de nederlandsche bank nv gebruikt voor het totaalbedrag aan chartaal geld en...Lees meer
bedrijfs economisch toezicht
  ... onder het bedrijfseconomisch toezicht verstaan we de controle op de liquiditeit solvabiliteit en bedrijfsvoering van de banken en de...Lees meer
finale liquiditeit
  ... onder de finale liquiditeit die ook wel uiteindelijke liquiditeit wordt genoemd verstaan we het aflopen van de economische verhoudingen...Lees meer
financieel management
  ... het zogenaamde financieel management is een onderdeel van het totale management zeker in grote bedrijven zijn hiervoor afdelingen of...Lees meer
herfinancieringsactiviteiten
  ... met de herfinancieringsactiviteiten van een centrale bank als de ecb wordt het geheel aan activiteiten bedoeld om de geldmarkt te...Lees meer
indirecte kredietcontrole
  ... we spreken wel van een indirecte kredietcontrole als de centrale bank ingrijpt ter beheersing van de geldhoeveelheid en waarbij...Lees meer
oneigenlijk spaargeld
  ... onder oneigenlijk spaargeld verstaan we direct opneembaar geld dat het publiek heeft uitgezet bij banken en de overheid...Lees meer
kasbeheer
  ... kasbeheer wordt ook wel liquiditeitenbeheer in enge zin of treasury genoemd het kasbeheer in een functie binnen grotere bedrijven banken...Lees meer
stille curatele
  ... onder stille curatele verstaan we de situatie waarin alle of bepaalde organen van een kredietinstelling hun bevoegdheden slechts mogen...Lees meer
ruimeliquiditeitstoetsing
  ... bij de ruime liquididteitstoetsing dienen kredietinstellingen liquide activa aan te houden tegenover aangegane verplichtingen zodat verwacht mag worden dat...Lees meer
verhandelbaarheidsrisico
  ... onder het verhandelbaarheidsrisico verstaan we het risico dat er door het geringe aantal exemplaren van een goed zoals bepaalde effecten...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
bewegingsbeperking
  ... als er een bewegingsbeperking eng voor een markt wordt ingesteld dan wordt de maximale beweging van de markt op...Lees meer
weekly
  ... een weekly is een speciale optie met een zeer korte looptijd namelijk van slechts een week...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.