dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten

dagelijks actuele grafieken en vooruitzichten
klik op de afbeelding voor meer grafieken/

dinsdag 10 februari 2015

Marktverwachtingstheorie

MarktverwachtingstheorieDe Marktverwachtingstheorie is bedoeld om een idee te krijgen van de ontwikkeling van de rentevoet in de toekomst.

Bij de Marktverwachtingstheorie is de rentevoet alleen afhankelijk van de geldende rentevoet van dat moment en de rentestructuur is daar dan ook volledig afhankelijk van. Daarnaast maakt de markt geen verschil tussen looptijden van leningen en de rente die deze opbrengen.

De rente voor een obligatie met een looptijd van 2 jaar is volgens deze theorie dus gelijk aan die van een obligatie met een looptijd van 10 jaar. Ofwel volgens de Marktverwachtingstheorie kunnen we deze obligaties rustig onderling verwisselen.

Wil deze theorie werken dan dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn:

1. De beleggers weten welke rentevoeten hen te wachten staan, met andere woorden ze kunnen de rente vrij exact voorspellen;

2. Beleggers zijn volledig risiconeutraal;

3. Beleggers hebben voldoende mogelijkheden om door diversificatie het renterisico volledig te neutraliseren.

Al met al geen gemakkelijke serie voorwaarden om aan te voldoen, dat mag duidelijk zijn.
Gebruikte begrippen in marktverwachtingstheorie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentestructuur
  ... onder de rentestructuur verstaan we de verschillen in rendementen op leningen van een vergelijkbare kwaliteit en risico...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.