Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 1 januari 2015

verplichting

VerplichtingWe spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft.
Gebruikte begrippen in verplichting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar verplichting in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
contractuele aansprakelijkheid
  ... met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
wettelijke aansprakelijkheid
  ... met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
keuzekarakter
  ... de term keuzekarakter komt uit de wereld van de derivaten daar onderkennen we derivaten met een keuze karakter ofwel derivaten...Lees meer
aanmaning
  ... Een aanmaning is een dringende aansporing om vã³ã³r een bepaalde datum een bepaalde verplichting na te komen soms is een...Lees meer
aansprakelijkheid
  ... Met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien...Lees meer
gecalled worden
  ... de term gecalled worden wordt gebruikt bij schrijvers van opties die dus een bepaalde verplichting zijn aangegaan die ze...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
extrinsieke waarde
  ... de extrinsieke waarde is dat deel van de optiepremie dat niet intrinsiek is ofwel de verwachtingswaarde of tijdwaarde...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
stemrecht aandeelhouder
  ... het stemrecht aandeelhouder is het recht dat de wet aan een aandeelhouder toekent om zijn zeggenschap in een naamloze...Lees meer
putpremie
  ... de putpremie is de premie die betaald moet worden voor het verkrijgen van een putoptie de verkregen putoptie geeft de koper...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
marginverplichting
  ... de zogenaamde marginverplichting ook wel kortweg margin is de verplichting om geld te storten of zekerheden te verschaffen bij het...Lees meer
stelplicht
  ... onder de stelplicht verstaan we de verplichting van animateurs en marketmakers om altijd met een biedkoers en een laatkoers voor...Lees meer
geheimhouding
  ... onder het begrip geheimhouding verstaan we in de financiele wereld de verplichting om verkregen gegevens niet te openbaren wat ook...Lees meer
afkoop
  ... Onder afkoop verstaan we in zijn algemeenheid het opheffen van een verplichting die men op zich genomen heeft door het...Lees meer
looptijdrisico
  ... het looptijdrisico is het risico dat wordt gelopen door het aanvaarden van een vaste verplichting gedurende een bepaalde overeengekomen tijdsperiode...Lees meer
generieke schuld
  ... we spreken van een "generieke schuld" als er geen verplichting bestaat om exact hetzelfde voorwerp terug te geven maar...Lees meer
leveringsverplichting
  ... het begrip leveringsverplichting kent meerdere ingangen 1 in nederland dienen effect en binnen drie dagen geleverd te worden dit maakt...Lees meer
openingsell
  ... een opening sell is bedoeld voor het openen van een shortpositie in opties ofwel om opties te schrijven ofwel...Lees meer
beding van décharge
  ... een beding van dã©charge is een beding bij de verkoop van een niet volgestort aandeel dat bepaalt dat...Lees meer
provisieafdrachtplicht
  ... de provisieafdrachtplicht is een verplichting van de leden van de vereniging voor de effectenhandel om maandelijks aan genoemde vereniging een...Lees meer
crediteurensubstitutie
  ... met het bankaire begrip crediteurensubstitutie wordt de vervanging bedoeld van de verplichting van bijvoorbeeld een bank tegenover een van zijn...Lees meer
publicatieplicht
  ... de zogenaamde publikatieplicht is de verplichting om een bepaald feit bekend te maken op de door de wet voorgeschreven...Lees meer
wisselobligo
  ... we spreken van het wisselobligo bij het obligo de aangegane verplichting dat de bank vastlegt op naam van de klant...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
betalingsverplichting
  ... onder een betalingsverplichting verstaan we de verplichting op grond van een overeenkomst of andere afspraak dat er voor een bepaalde...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
obligo
  ... het begrip obligo kent meerdere betekenissen...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
recht van regres
  ... het recht van regres is het recht om verhaal te halen op degene die een verplichting is aangegaan...Lees meer
meldingsplicht
  ... de meldingsplicht is de wettelijke verplichting tot het melden van het verwerven van een bepaald percentage van de aandelen en...Lees meer
handelingsonbekwaamheid
  ... we spreken van handelingsonbekwaamheid als iemand volgens de wet geen niet rechtshandelingen kan aangaan waardoor er een verplichting ontstaat...Lees meer
noodadres
  ... een noodadres is een zogenaamde subsidiaire of tweede betrokkene die zich bereid heeft verklaard om in geval van nood een...Lees meer
onderdekking
  ... we spreken van onderdekking wanneer voor een obligo verplichting zoals bijvoorbeeld de verplichting om een geldschuld terug te betalen niet de overeengekomen...Lees meer
af fabriek
  ... Met af fabriek bedoelen we een leveringsconditie waarmee de verkoper de verplichting krijgt de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
kettingbeding
  ... een kettingbeding is een clausule in de hypotheekakte waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar ook...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
sale and leaseback
  ... sale and lease back is een techniek van leasing waarbij de eigenaar een bedrijfsmiddel verkoopt aan de...Lees meer
vaste lasten
  ... onder de vaste lasten verstaan we de betalingen die steeds weer gedaan moeten worden omdat je een bepaalde verplichting...Lees meer
verjaring van de hoofdsom
  ... onder de verjaring van de hoofdsom verstaan we het feit dat de verplichting tot het aflossen van...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
kredietverzekering binnenland
  ... een kredietverzekering binnenland is een verzekering die het risico dekt dat een nederlandse onderneming geen betaling ontvangt van zijn...Lees meer
letter of awareness
  ... een letter of awareness ofwel een letter of cognizance is een verklaring van een moedermaatschappij dat zij ermee...Lees meer
collateral
  ... onder collateral verstaan we iets kapitaalwaardigs dat als onderpand of zekerheid moet dienen voor het terugbetalen van een lening of...Lees meer
geldschuld
  ... een geldschuld is een verbintenis om in de toekomst betaling van het nominale bedrag van een geldsom te voldoen...Lees meer
daily official list
  ... de daily official list is de offici ële publicatie van de aex optiebeurs waarin alle optienoteringen en andere informatie...Lees meer
bare trust
  ... Een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
dry trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
passive trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
simple trust
  ... een bare trust ook wel dry trust naked trust simple trust of passive trust genaamd is een trust waarbij...Lees meer
beleggingsstudieclub
  ... Een van de betere manieren om het beleggen in de vingers te krijgen is door lid te worden van een...Lees meer
cover
  ... het begrip cover kent meerdere betekenissen 1 zekerheidstelling in de betreffende onderliggende waarde kan alleen voorkomen bij geschreven callopties...Lees meer
persoonlijke verplichting
  ... een zogenaamde persoonlijke verplichting is een schuld die slechts aan één persoon voldaan kan worden...Lees meer
compenseren
  ... onder compenseren verstaan we het ongedaan maken van een verplichting op de agrarische termijnmarkt van amsterdam exchanges door het afsluiten...Lees meer
borgstelling
  ... een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
vastegeldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.