Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 8 januari 2015

swap

Swap

Van oorsprong zijn swaps risicoloos

Swaps zijn eigenlijk een soort ruilcontracten voor geldstromen. Van oorsprong liep een swap via een bank die twee partijen met exact tegengestelde belangen bij elkaar bracht. Werd dit op de juiste manier gedaan dan was het risico nul want de risico's per partij waren tegengesteld en compenseren elkaar.

Moderne swaps kennen allerlei soorten risico

In de loop van de tijd is men van deze risicoloze opzet teruggekomen en is men alles wat er maar te ruilen valt in de vorm van swapcontracten gaan stoppen. En die contracten zijn zeker niet risicoloos meer te noemen, zoals iedereen die de krant volgt wel gezien heeft. Het regent klachten van gedupeerde bedrijven tegen hun banken. De bedrijven dachten een risico afgekocht te hebben maar bleken in werkelijkheid een risico op zich genomen te hebben. En erger nog, dat risico werd ook nog eens bewaarheid.

Werking van een swap

Een swap is het uitruilen van een opbrengst van een bepaalde som geld. Deze som geld, de hoofdsom ofwel in het Swap-taalgebruik de principal, brengt geld op in de vorm van rente en/of valutabewegingen.

Door nu bijvoorbeeld een lening met een variabele rente te ruilen tegen een lening met een vaste rente zorgt men ervoor dat het renterisico op de lening is afgedekt. En op vergelijkbare wijze is dan ook het valutarisico af te dekken.


plumbingdiagram swap
plumbingdiagram swap

Het mag duidelijk zijn dat waar de ene partij een zekerheid krijgt van een vast rentepercentage, de tegenpartij juist een risico aangaat. Die tegenpartij wordt daar dan ook voor betaald in de vorm van een betere vergoeding dan normaal.

Een swap wordt uitgebeeld met een plumbingdiagram


Een swap wordt vaak uitgetekend middels een zogenaamd plumbingdiagram, zoals hierboven afgebeeld. We zien daar als voorbeeld een lener die een lening in dollars heeft. Om zijn renteverplichting veilig te stellen gaat hij een swap aan waarbij hij de benodige rente tegen een vast tarief binnenkrijgt waar hij een variabele rente in dollars tegenover zet.


Uitkomst van de swap is ongewis

Voor wie de transanctie het gunstigst uitpakt is niet tevoren te zeggen. Zakt de variabele rente onder de vaste rente dan is het ongunstig voor de partij met de vaste rente. Stijgt de rente er echter boven dan geldt het omgekeerde.
Gebruikte begrippen in swap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
plumbingdiagram
  ... een plumbing diagram is een grafische weergave van een swap constructie een plumbing diagram wordt ook wel een boxes een plumbing diagram is een grafische weergave van een swap...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer
valutarisico
  ... onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
variabele rente
  ... een variabele rente is een vorm van rente waarbij de rente onregelmatig wordt aangepast aan de betreffende dagrente...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
vaste rente
  ... de vaste rente is het rentepercentage dat gedurende de gehele looptijd van een lening onveranderlijk zal gelden...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar swap in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

basisswap
  ... een basisswap is een swap waarbij twee verschillende rentes luidend in dezelfde valuta worden uitgewisseld...Lees meer
accreting swap
  ... Een accreting swap is een vorm van een interest rate swap of een currency swapbij deze accreting swap wordt...Lees meer
fixed
  ... de termfixed wordt gebruikt om één tak van een rente swap aan te geven de betalingen in deze tak bedragen...Lees meer
roller coaster swap
  ... een roller coaster swap is een combinatie van groeiende swapsaccreting swaps en swaps die in waarde verminderen amortizing...Lees meer
asset swapl
  ... Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde...Lees meer
assetswap
  ... Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde...Lees meer
absolute rate
  ... Onder de absolute rate verstaan we de rente bij een swap die wordt uitgedrukt in een vast rentepercentage...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
accumulationswap
  ... Een accumulation swap is een swap waarbij het onderliggende bedrag de hoofdsom kan groeiende accumulation swap wordt gebruikt door...Lees meer
amortizingswap
  ... Een amortizing swap is een renteswap of een valutaswap waarbij de hoofdsom stapsgewijs gedurende de looptijd van de swap...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
dagswap
  ... onder de dagswap of eendaagsswap of eendagshandel wordt een swap voor ã©ã©n dag bedoeld...Lees meer
renteruil
  ... onder een renteruil of interest rate swap verstaan we een instrument om renterisico over te hevelen naar een ander...Lees meer
payer
  ... de term payer komt uit de wereld van de swap en is degene die een vast tarief betaalt en die...Lees meer
plumbingdiagram
  ... een plumbing diagram is een grafische weergave van een swap constructie een plumbing diagram wordt ook wel een boxes een plumbing diagram is een grafische weergave van een swap...Lees meer
special purpose vehicle
  ... een special purpose vehicle of spv is een juridische eenheid zeg maar een vorm van een bedrijf die...Lees meer
harakiriswap
  ... een zogenaamde harakiriswap is een term voor een swap waaraan geen geld verdiend kan worden maar die alleen wordt uitgezet...Lees meer
kredietderivaten
  ... onder de zogenaamde kredietderivaten verstaan we de financiële instrumenten die in waarde veranderen zodra de kredietwaardigheid meestal uitgedrukt als een...Lees meer
international swap dealers association
  ... de international swap dealers association is opgericht in 1984 om de swap markt te kunnen reguleren wat...Lees meer
ISDA
  ... de international swap dealers association is opgericht in 1984 om de swap markt te kunnen reguleren wat...Lees meer
debt equity swap
  ... een debt equity swap is simpelweg de omruiling van schulden tegen aandelen de debt equity swap komt vaak voor...Lees meer
tussenswap
  ... een tussenswap is een vorm van een swap waarbij noch aan de koopzijde noch aan de verkoopzijde een contante transactie...Lees meer
plumbing diagram
  ... een plumbing diagram is een grafische weergave van een swap constructie een plumbing diagram wordt ook wel een boxes een plumbing diagram is een grafische weergave van een swap...Lees meer
gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.