Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 12 december 2014

mercantilisten

MercantilistenDe mercantilisten van de 17e eeuw zagen de in die tijd bloeiende internationale handel als de voornaamste bron van hun welvaart. Met welvaart bedoelden ze dan vooral hun groei van handelsvoorraden en goud.

Mercantilisten hadden als doel om meer uit te voeren dan in te voeren om zodoende de goudvoorraad van een land te spekken.

Typische voorbeelden van mercantilistische maatregelen waren in die tijd: Het tegengaan van de invoer van eindproducten door Frankrijk in de tijd van Lodewijk XIV en de Act of Navigation (1651), die tot doel had de Engelse scheepvaart te beschermen tegen de concurrentie van de Hollanders.

\ Meer cynische typen kenschetsen het mercantilisme als de leer dat de een z'n brood de ander z'n dood is. Want een land kan alleen welvarend worden als dat ten koste gaat van een ander land. Wat dichter bij huis zal een mercantilist ervoor pleiten om de lonen zover mogelijk te verlagen. Goedkope arbeid bevordert immers de concurrentiekracht en dus de export. De econoom Bernard de Mandeville was dan ook van mening dat je in een vrij land waar je geen slaven meer mocht houden dan maar moest streven naar een maximaal aantal armen in het land.
Gebruikte begrippen in mercantilisten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
brood
  ... een bekend gezegde in de kop en we komen een variant hiervan...Lees meer
concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
dood
  ... met dood of ook wel doods wordt een beursstemming bedoeld die aangeeft dat er eigenlijk helemaal niets gebeurt qua...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
lodewijk
  ... lodewijk is vakjargon op de beurs voor de staatslening met een looptijd van 30 jaar...Lees meer
welvaart
  ... de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voorzover daarvoor schaarse middelen nodig zijn onderscheiden worden...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.