Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 11 december 2014

Kengetal

KengetalEen kengetal is een uitkomst uit een formule (vaak als ratio of als absolute waarde) waarin cijfers naar een nieuw getal worden omgezet. Doel is in het algemeen het onderling kunnen vergelijken van relatief simpele getallen of het in één oogopslag een indruk krijgen van een aantal getallen.

In de financiële wereld worden kengetallen veel gebruikt. Denk aan bijvoorbeeld liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

Vaak zeggen deze kengetallen iets over de soliditeit van een bedrijf en de kansen en risico's voor de toekomst.

Gebruikte begrippen in kengetal


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

absolute waarde
  ... In veel berekeningen voor indicatoren en dergelijke komen we de zogenaamde absolute waarde tegen we schrijven deze absolute waarde door...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
rentabiliteit
  ... de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar kengetal in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

sentiment
  ... misschien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken...Lees meer
robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die helaas niet in één of ander kengetal is uit...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
optievolume
  ... mischien wel de beste manier om het sentiment rond een bepaald aandeel te analyseren is het bekijken van de activiteiten...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
wiskundige verwachting
  ... de wiskundige verwachting is een zeer belangrijk kengetal van een tradingsysteem...Lees meer
accounts payable turnover ratio
  ... De accounts payable turnover ratio is een financieel kengetal op ondernemingsniveau en...Lees meer
acidtest
  ... Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief...Lees meer
hurdlerate
  ... de hurdle rate is een kengetal dat aangeeft vanaf welk verwacht rendement een belegger de kosten van een investering...Lees meer
quickratio
  ... onder de quickratio ook wel acid test of acid test ratio genoemd verstaan we de vlottende activa exclusief de...Lees meer
delta limiet
  ... onder de deltalimiet verstaan we in het kader van risicobeheer een maximum aan de totale gecombineerde positie van opties en...Lees meer
mode
  ... de mode is een kengetal uit de statistiek en is de waarde die in een reeks getallen het meest frequent...Lees meer
price to book
  ... de price to book meestal afgekort tot p b is een financieel kengetal dat wordt berekend door de...Lees meer
price to cashflow
  ... p cf is een veelgebruikte afkorting voor price to cash flow het is een financieel kengetal welke...Lees meer
financiële hefboomratio
  ... met de financiële hefboomratio wordt een kengetal bedoeld dat aangeeft wat het effect is van het vreemde vermogen ten...Lees meer
interestdekkingsgetal
  ... het zogenaamde interestdekkingsgetal is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf zijn renteverplichtingen na kan komen uit de bedrijfswinst...Lees meer
onderlinge afhankelijkheid trades
  ... als we een muntje opgooien dan is het feit of we kop of munt gooien volledig willekeurig en...Lees meer
debt service coverage ratio
  ... de debt service coverage ratio is een kengetal waaruit blijkt in hoeverre een bedrijf in staat is...Lees meer
vermogensstructuur
  ... de vermogensstructuur is de wijze waarop een onderneming is gefinancierd door investeerders de meest basale kwestie bij het aantrekken...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.