Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 19 december 2014

Herwaardering

HerwaarderingOnder herwaardering verstaan we het vaststellen van een nieuwe balanswaarde in afwijking van bijvoorbeeld een op de aanschafprijs gebaseerde balanswaarde.

Herwaardering wordt veelvuldig toegepast om een veronderstelde onderwaardering van onroerend goed recht te trekken. Bij herwaardering dient rekening te worden gehouden met latent verschuldigde vennootschapsbelasting wegens het verschil tussen bedrijfseconomische en fiscale afschrijving op de betrokken activa die geherwaardeerd wordt.

Als er sprake is van een positieve herwaardering dan zal het verschil als herwaarderingsreserve in de balans opgevoerd worden.

Gebruikte begrippen in balanswaarde


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
herwaarderingsreserve
  ... de herwaarderingsreserve is het gedeelte van het eigen vermogen dat ontstaat door wijzigingen in de vervangingswaarde van de vaste activa...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
vennootschapsbelasting
  ... de vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van naamloze vennootschappen nvs en besloten vennootschappen bvs en van stichtingen en...Lees meer

Begrippen waar balanswaarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

translationrisk
  ... onder translation risk verstaan we onzekerheid over de balanswaarde uitgedrukt in de thuisvaluta van activa en passiva die aangehouden...Lees meer
boekverlies
  ... de boekwinst of het boekverlies op activa is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke opbrengst bij verkoop van...Lees meer
boekwinst
  ... de boekwinst of het boekverlies op activa is het verschil tussen de balanswaarde en de werkelijke opbrengst bij verkoop van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.