vrijdag 14 november 2014

liberalisme

liberalismeHet liberalisme is een politieke stroming die vrij nauw aansluit bij de laissez-faire gedachte.

Binnen het liberalisme vinden we weer verschillende varianten terug.

De klassiek liberale opvattingen zijn terug te vinden bij economen zoals Friedrich von Hayek en Milton Friedman.

Volgens Friedman levert de overheid nooit oplossingen voor economische problemen, maar is zij juist zelf de voornaamste oorzaak van het probleem.

De stroming van de neoliberalen erkent wel dat voor de overheid een rol is weggelegd om de onvolkomenheden van het marktmechanisme zoveel mogelijk te corrigeren.
Gebruikte begrippen in liberalisme


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

corrigeren
  ... in de beleggerswereld spreken we van corrigeren als ofwel individuele effecten ofwel de markt als geheel een flinke daling correctie doormaakt...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
neoliberalen
  ... de neoliberalen vormen een stroming binnen het liberalisme die erkent dat het marktmechanisme ernstige tekortkomingen zie marktfalen kent die de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar liberalisme in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

adam smith
  ... Adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd...Lees meer
neoliberalen
  ... de neoliberalen vormen een stroming binnen het liberalisme die erkent dat het marktmechanisme ernstige tekortkomingen zie marktfalen kent die de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.