Zoeken in deze blog

Translate

zaterdag 4 oktober 2014

Actuariële grondslagen

Actuariële grondslagenMiddels de zogenaamde actuariële grondslagen worden in de pensioenwereld zaken als pensioenen berekend.

Tot deze actuariële grondslagen behoren ondermeer zaken als de rekenrente, renteprognoses, sterftekansen gerelateerd aan leeftijden, arbeidsongeschiktheidskansen, verwachte loonontwikkelingen en dergelijke.

Deze grondslagen worden onder andere gebruikt om te berekenen hoe hoog pensioenpremies op een bepaald moment moeten zijn om er zeker van te zijn dat de pensioengerechtigden in de toekomst ook werkelijk hun pensioen gaan ontvangen.

Gebruikte begrippen in actuariële grondslagen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

rekenrente
  ... de rekenrente is een een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.