Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 26 september 2014

armoedegrens

ArmoedegrensOnder de zogenaamde armoedegrens verstaan we een Inkomensniveau waar beneden een individu of een huishouden als levend in armoede, dat wil zeggen beneden een acceptabel niveau ten opzichte van de rest van de maarschappij wordt beschouwd.

Een probleem bij dit soort grenzen is dat ze misschien via statistieken min of meer objectief te maken zijn maar dat ze door de betrokkenen vanuit hun subjectiviteit heel anders worden ervaren. En dat is natuurlijk ook logisch. Ook de omgeving waarin men woont of de mensen waar men mee optrekt spelen een rol bij het beleven van de armoedegrens.

Men zegt dan ook dat er nog een subjectief armoedebegrip bestaat: Arm zijn huishoudens die in een enquete aangegeven zichzelf als arm te beschouwen wat meestal voorkomt uit het kijken naar met name de luxe producten van anderen die normaal niet tot de levensbehoeften gerekend worden. Als jij niet met vakantie kunt maar je buurman gaat drie keer per jaar dan beïnvloedt dat uiteraard het beeld.

Er bestaan formeel verschillende soorten armoedegrenzen.

Een absolute armoedegrens is een vast bedrag. Hierbij wordt er gekeken naar het bedrag dat bijvoorbeeld nodig is om een minimaal pakket goederen om te overleven te kunnen aanschaffen.

Bij de relatieve armoedegrens vergelijken we de situatie met de relatie met een andere grootheid of indicator.

Een goede indicator om in dat geval mee te vergelijken is bijvoorbeeld het gemiddeld in een land verdiende inkomen. Wat gevaarlijk is want je moet ook het prijspeil daarbij meenemen om een realistische vergelijking te kunnen maken.

De OESO stelt de armoedegrens bijvoorbeeld gelijk aan 50 procent van het gemiddeld verdiende inkomen.

De overheid stelt een armoedegrens vast om het beleid op te baseren. Dit beleid wordt centraal vastgesteld maar decentraal op gemeentelijke overheidsniveau gehanteerd.

Een voorbeeld van de gehanteerde armoedegrens is het in Nederland geldende sociaal minimum.

Gebruikte begrippen in armoedegrens


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

armoede
  ... het begrip armoede is lastig te omschrijven. meestal wordt armoede gelijk gesteld aan een te laag inkomen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
pakket
  ... men spreekt in plaats van over een bepaald aantal aandelen nog wel eens over het pakket aandelen dat een belegger...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.