Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 13 augustus 2014

Kapitaalverzekering

KapitaalverzekeringOnder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke premie een toekomstige uitkering ineens ter beschikking zal komen.

Deze uitkering van de kapitaalverzekering gebeurt onder de in de polis genoemde voorwaarden.

Voorwaarden zijn bijvoorbeeld het optreden van een bepaalde gebeurtenis ofwel bij het bereiken van een bepaalde datum of leeftijd.

Als er aan de kapitaalverzekering ook andere verzekeringen zijn gekoppeld, zoals een overlijdensrisicoverzekering, dan wil het nog wel een zo zijn dan het rendement tegenvalt. Dit komt omdat alle kosten voor deze verzekering direct aan het begin van de looptijd al genomen worden waardoor er minder geld overblijft om te sparen en te beleggen.

Als deze kosten al te veel de spuigaten uitlopen spreken we ook wel van een woekerpolis


Gebruikte begrippen in kapitaalverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
overlijdensrisicoverzekering
  ... onder een overlegeconomie verstaan we een vorm van een economische orde waarbij allerlei belangenorganisaties van werkgevers werknemers en vaak de...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer

Begrippen waar kapitaalverzekering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggingsverzekering
  ... Onder een beleggingsverzekering verstaan we een kapitaalverzekering waarbij een deel van de verzekeringspremies die u betaalt belegd worden in een...Lees meer
erfrente
  ... onder erfrente verstaan we een kapitaalverzekering waarbij het kapitaal niet ineens maar in jaarlijkse termijnen wordt uitgekeerd tot de einddatum...Lees meer
premievrij
  ... we spreken van premievrij in de situatie waarin de consolidatie van inmiddels opgebouwde rechten van een kapitaalverzekering door stopzetting van...Lees meer
gemengde levensverzekering
  ... bij een gemengde levensverzekering is er sprake van een combinatie van een kapitaalverzekering bij overlijden zogeheten risicoverzekering en een...Lees meer
gemengde verzekering
  ... onder een gemengde verzekering verstaan we de combinatie van een verzekering die tot uitkering komt bij in leven zijn...Lees meer
beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.