maandag 11 augustus 2014

juridische fusie

Juridische fusieEen juridische fusie is een rechtshandeling, waarbij vennootschap A het vermogen van vennootschap B verkrijgt of waarbij een nieuwe vennootschap genaamd C die bij deze rechtshandeling door de beide vennootschappen A en B wordt opgericht, het totale vermogen van de beide vennootschappen A en B verkrijgt.

In het eerste geval verdwijnt vennootschap B en worden haar aandeelhouders nu aandeelhouder van vennootschap A.

In het tweede geval verdwijnen de beide vennootschappen A en B. De aandeelhouders van deze vennootschappen worden dan de nieuwe aandeelhouders van vennootschap C.


Gebruikte begrippen in juridische fusie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouder
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
fusie
  ... een fusie is het volledig samengaan van twee of meer ondernemingen tot een nieuw bedrijf het verschil met een overname...Lees meer
rechtshandeling
  ... een rechtshandeling is elke handeling die een persoon verricht met de bedoeld om het door hem daarmede beoogde rechtsgevolg...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.